Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

contrary

 

Английско-Български речник

contrary [´kɔntrəri]

I. adj
1. обратен, противен, противоположен; ~ beliefs противоположни вярвания, с обратно съдържание;
2. който противоречи, противоречив;
3. неблагоприятен, противен; ~ winds delayed the ship неблагоприятен вятър забави кораба;
4. разг. [kɔn´trɛəri] = contrarious; ~ child опако дете;

II. n
1. нещо обратно (противоположно); on the ~ напротив, обратно; quite the ~ тъкмо напротив (обратното); there is considerable evidence to the ~ има сериозни доказателства в подкрепа на противното; unless I hear to the ~ ако не бъда уведомен в обратен смисъл (за противното); for anything I know to the ~ доколкото знам, ако не се лъжа; by rule of contraries по силата на противоположностите; to interpret by contraries разбирам обратното; dreams go by contraries сънищата трябва да се тълкуват обратно (превратно);
2. pl чужди тела, нечистотии (в хартия);

III. adv обратно, превратно, противно, против, в разрез (to на, с); ~ to popular belief обратно на общоприетото мнение; to act ~ to o.’s beliefs (principles, interests) действам в разрез с възгледите (принципите, интересите) си;

IV. v ам. противореча, отивам против (желание, наклонности и под.).Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.