Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

common

 

Английско-Български речник

common [´kɔmən]

I. adj
1. обикновен, обичаен, (широко)разпространен, чест; ~ knowledge общоизвестен факт; she has rather a ~ look тя е доста невзрачна; the ~est cause of death най-честата причина за смърт; ~ or garden разг., шег. всекидневен, обикновен; банален, шаблонен;
2. общ; съвместен; ~ lot обща участ; to make ~ cause with правя фронт с, съюзявам се с (against);
3. обикновен, прост; ~ run of people прости хора; ~ soldier редник; разг. прост войник; ~ salt готварска сол; the ~ touch умение за общуване с обикновените хора, земност, подход към хората; ~ measure муз. равноделен такт; ~ metre баладен куплет (8, 6, 8, 6 срички); ~ assurance юрид. доказателства за прехвърляне на собственост;
4. елементарен; който е налице у повечето хора (за приличие, любезност);
5. вулгарен, груб, прост; ~ woman уличница; ~ as muck груб, прост, недодялан; as ~ as dirt прост като фасул; • ~ council градски съвет;
6. обществен; публичен; ~ land общинска мера;

II. n
1. обща (общинска) земя, мера; неоградена, необработена земя;
2. юрид. право на ползване на чужди пасбища, води и пр.;
3. pl вж commons; • in ~ заедно (с); to have nothing in ~ (with) нямам нищо общо с, съвсем не си приличаме; nothing out of the ~ нищо особено; out of the ~ необикновен, особен.Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.