Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

cat

 

Английско-Български речник

cat [kæt]

I. n
1. котка; зоол. животно от сем. котки; Tom ~ котарак, котак; • when the ~’s away, the mice will play като го няма котака, мишките лудуват (прен.); the ~ did it разг., шег. не съм аз (виновен); to let the ~ out of the bag издавам тайна, изплювам камъчето; to put (set) the ~ among the pigeons причинявам неприятности; пускам вълка в кошарата; to see which way the ~ jumps прен. гледам откъде (накъде) духа вятърът; the ~’s pyjamas, the ~’s whiskers ам. sl екстра човек (нещо), като него друг няма; a Cheshire ~ вечно ухилен човек; to grin like Cheshire ~ хиля се глуповато, хиля се като пача; fat ~ полит. лице, което субсидира политически мероприятия; to bell the ~ поемам най-рискованата част от една работа; to look like s.th. the ~ dragged in разг. изглеждам ужасно; мърляв съм; неприятен съм на вид; curiosity killed the ~ който много пита, бързо остарява; dog my ~s! да ме убие Господ! to flog the ~ мор. sl мъча се да се оправдая; has the ~ got your tongue? да не си си глътнал езика? it rains ~s and dogs вали като из ведро; like a scalded ~ светкавично, много бързо; like a ~ on hot bricks (on a hot tin roof) като на тръни; to look like the ~ who swallowed the canary (who got the cream) имам гузен (виновен) вид; there is no room to swing a ~ много е тясно, няма къде да се завъртиш; to skin the ~ прен. преминавам (промъквам се) през много тесен отвор;
2. злобна, хаплива жена; to fight like Kilkenny ~s бия се до смърт (докато и двете страни издъхнат);
3. sl 1) джазмузикант; 2) sl елегантен сваляч, “бройка”; 3) мъж, човек;
4. мор. механизъм за вдигане на котвата, кат;
5. двоен триножник (с шест крака);
6. камшик с девет върви;
7. = caterpillar;

II. v
1. мор. вдигам котва;
2. бия с камшик; обучавам;
3. разг. повръщам, “дера котки”;
4. sl клюкарствам, хуля;
5.: to ~ around sl скитам, шляя се, кръстосвам улиците.


n разг. каталитичен преобразувател.
abbr
1. (computer-aided teaching) обучение с помощта на компютър;
2. (computer-assisted trading) търговия с помощта на компютър.
. съкр. (catalogue) каталог.

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.