Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

carry

 

Английско-Български речник

carry [´kæri]
v
1. нося; to ~ a baby бременна съм, нося дете;
2. пренасям, занасям, докарвам, возя, превозвам, карам; to ~ disease пренасям болест; the wind carries sounds (smoke) вятърът донася звуци (дим);
3. довеждам; to ~ to extremes довеждам до крайност; to ~ it (a joke) too far отивам много надалеч, прекалявам;
4. влека, повличам след себе си; this crime carries the death penalty това престъпление се наказва със (носи) смъртно наказание;
5. refl държа се, нося се; to ~ o.s. with dignity държа се с достойнство;
6. воен. завладявам, превземам (и прен.); to ~ the enemy’s positions превземам позициите на противника; to ~ all before one имам пълен успех; to ~ the day побеждавам, имам бляскав успех;
7. прокарвам (законопроект и пр.); налагам, провеждам; to ~ o.’s point отстоявам своето, налагам се; to ~ the majority получавам пълно мнозинство; to ~ into effect привеждам в изпълнение (действие); to ~ into execution осъществявам, изпълнявам; to ~ it, to ~ it with a high hand действам произволно (деспотично, властно), високомерен съм;
8. продължавам, разширявам;
9. достигам, бия; долитам, чувам се; his voice ~s well гласът му се чува добре; our guns could only ~ ten miles нашите оръдия можеха да бият само на 10 мили;
10. понасям, нося; to ~ o.’s liquor well нося на пиене; алкохолът не ме хваща;
11. увличам, убеждавам; I hope to ~ you with me надявам се, че ще те убедя;
12. имам, внушавам; to ~ conviction убеждавам, убедителен съм; звуча убедително; to ~ authority (weight) имам значение, влияние;
13. поддържам (тежест);
14. печеля изборите в (секция, щат и пр.);
15. търгувам с, продавам; имам на склад; do you ~ leather goods? продавате ли кожени изделия?
16. побирам (за кола); помествам (във вестник); съдържам, включвам;
17. правя пренос (на цифри, сбор; обикн. ~ over); ~ one мат. едно на ум;
18. раждам, произвеждам, давам (за земя); поддържам, поддържам финансово, поемам разноски по; изхранвам (добитък); to ~ insurance on a car плащам застраховката на кола;
19. запомням; to ~ s.th. in o.’s head имам си го в главата (на ума); to ~ with one помня;
20. ост. придружавам (някого);
21. разнасям (новина и пр.); • to ~ the bag разпореждам се с парите, касата е в мен; господар съм на положението; to ~ the ball действам активно; to ~ the banner прен. скитам по цели нощи; нямам подслон; to ~ a torch for разг. линея по, въздишам по; to ~ a chip on o.’s shoulders държа се предизвикателно, имам предизвикателен вид, драка съм; to ~ coals върша черна работа; примирявам се с нанесена обида, понасям унижение; to ~ coals to Newcastle (owls to Athens) върша безполезна работа; на краставичар краставици продавам; to ~ the difference sl въоръжен съм; to ~ the can for поемам вината (отговорността) вместо; to ~ the load sl нося пълна отговорност за; to ~ o.’s heart upon o.’s sleeve не умея да скривам чувствата си; не съм сдържан; което ми е на сърцето, то ми е и на езика; to ~ the matter to o.’s pillow отлагам за утре; to ~ the heavy metal убедително се аргументирам; сериозен противник съм; to ~ o.’s pigs to the market рядко опитвам се да продам нещо; to ~ weight сп. имам хандикап (предимство - за по-слаб състезател);

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.