Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

break

 

Английско-Български речник

break [breik]

I. v (broke [brouk]; broken [broukən])
1. чупя (се), счупвам (се), троша (се), къртя (се), разбивам (се); to ~ open отварям със сила; to ~ the ground разоравам, правя първите копки; подготвям почвата, започвам работа; to ~ o.’s head against (o.’s teeth on) срещам непреодолими трудности; to ~ the skin ожулвам, обелвам; no bones broken няма загуба;
2. нарушавам, не изпълнявам, не спазвам; развалям; to ~ an agreement не изпълнявам споразумение; to ~ o.’s faith with изменям на; to ~ o.’s fast закусвам; to ~ step не вървя в такт; to ~ an appointment не се явявам на среща;
3. скъсвам (се) (за конец и пр.); to ~ a blood-vessel скъсва ми се кръвоносен съд;
4. прекъсвам, скъсвам, прерязвам; прекратявам (пътуване, ток и пр.); to ~ for lunch правя обедна почивка;
5. пуквам (мехури, цирей), пуквам се (за мехур, цирей), сипвам се, пуквам се (за зора); разразявам се (за буря); откривам се, изпречвам се пред очите на (за гледка) (on); the day broke зазори се, развиделява се, настъпва ден, пуква зора, съмна се;
6. разкъсвам се, разпръсвам се (за облаци); разпръсквам в безредие (войска);
7. покарвам, пускам издънки, филизи, избивам; изтръгвам се, отронвам се (за въздишка, стон и пр.) (from);
8. начевам, набърквам; развалям (пари); to ~ a loaf начевам хляб;
9. разстройвам (редици), вдигам (лагер);
10. разбивам, развлачам, гръстя, мъна;
11. пресеквам (за глас), променям се (за глас, тон), мутирам;
12. ломя, сломявам, съкрушавам, побеждавам (дух, съпротива и пр.);
13. опитомявам, укротявам, дресирам; тренирам; to ~ a horse to harness обяздвам кон;
14. намалявам силата на, обуздавам, усмирявам, спирам (стихия); the bushes broke his fall храстите намалиха силата на падането му;
15. разорявам (се), фалирам, банкрутирам, “изгърмявам”; провалям (стачка); to ~ the bank накарвам банка да фалира;
16. разжалвам, деградирам; унищожавам, разбивам живота на;
17. избягвам от; to ~ (out of) jail избягвам от затвора; to ~ loose (free) измъквам се, освобождавам се, спасявам се, изплъзвам се;
18. очиствам, утъпквам, пробивам, проправям (път);
19. съобщавам (новина);
20. отучвам; to ~ s.o. (o.s.) of a habit отучвам някого (се);
21. променям се, развалям се, влошавам се (за време), намалявам, минавам, преминавам (за студ);
22. разшифровам, разбирам, разгадавам (таен код, шифър);
23. извивам, изкълчвам (врат);
24. отклонявам се, криввам (за топка), променям хода си (за кон); • to ~ cover излизам от дупката си, показвам се (за дивеч); to ~ o.’s duck бележа първия си успех; to ~ even възвръщам си първоначалната инвестиция, излизам на чисто; to ~ ranks отцепвам се, оттеглям се (от кауза); to ~ the ice стопявам леда, предразполагам; to ~ the back (neck) of свършвам най-трудната и най-важната част от някаква задача; to ~ a lance with кръстосвам шпага, счепквам се с; to ~ surface излизам на повърхността, изплувам (за подводница), показвам се, избивам; to ~ the water показвам се, излизам на повърхността;


[´breik¸in]
-in n взлом, нахлуване с взлом.
[´breik¸pɔint]
-point n контролна точка; спиране на програма.

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.