Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

bone

 

ВНИМАНИЕ! Тази дума е маркирана като опасна.
Опасни думи са такива, които се ползват в разговорния език или се ползат за обида.

Английско-Български речник

bone [boun]

I. n
1. кост, кокал; skin and ~ кожа и кости; to the ~ до кости, напълно; to cut to the ~ намалявам до минимум; дълбоко засягам, наранявам сърцето на някого; to work o.s. to the ~ душа не ми остава от работа;
2. pl кости, скелет; останки;
3. нещо, направено от кост, от слонова кост (зарове, кастанети и пр.); “кокалче”;
4. обръчи (на корсаж и др.);
5. ам. sl долар; • a ~ in s.o.’s throat трън в очите; a ~ of contention ябълка на раздора; a funny (crazy) ~ разг. чувствително място (за лакътната кост, чувствителна към удар); the bare ~s основните положения, най-главното, скелета (на идея); too close (near) to the ~ 1) деликатен; който разкрива горчивата истина; 2) неприличен, нецензурен, мръсен; to feel in o.’s ~s чувствам с цялото си същество, интуицията ми говори, предчувствам, предусещам, нещо ми казва; to cast a ~ between сея вражда (несъгласие); to give s.o. a ~ to pick прен. подхвърлям някому кокал, избавям се от някого като му предлагам по-изгодна работа; to have a ~ to pick with имам да уреждам сметки с; to have a ~ in o.’s arm (leg) шег. уморен съм, капнал съм, не мога да се помръдна, не съм в състояние да продължа по-нататък; to have plenty of ~ добре съм развит; to lay o.’s ~s умирам, почивам в мир; to make no ~s (about, to) не се стеснявам, не се церемоня, не му цепя басма; to make old ~s достигам до дълбока старост; bred in the ~ вроден, в кръвта, по рождение; on o.’s ~s в тежко материално положение, закъсал; hard words break no ~s дума дупка не прави; give it a ~! грубо престани! стига!;

II. v
1. обирам (месо) от кокалите, изваждам костите на; обезкостявам;
2. слагам обръч (на корсаж и др.);
3. sl крада; to ~ up ам. разг. зубря, кълва; (on по)

III. adv крайно, твърде много; he is ~ idle той е много мързелив, ленив, отпуснат, бавен; IV. adj костен, изработен от кост.Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.