Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

board

 

Английско-Български речник

board [bɔ:d]

I. n
1. дъска; bread ~ дъска за (рязане на) хляб; acoustic ~ звукоизолационна плоча; rough ~ нерендосана дъска;
2. табло (за обявления и пр.) (и bulletin ~, notice ~); sandwichman’s ~ рекламно табло, закачено на гърба и на гърдите на човек; telegraph ~ телеграфно табло; caution ~ табелка с предупреждаващ знак (надпис); fascia ~ водоотливна дъска; distributing ~ разпределително табло; instrument ~ инструментално табло (дъска); control ~ командно табло (пулт); panel ~ 1) табло с уреди; 2) облицовъчен картон; key ~ клавиатура; • above ~ честно, открито, няма скрито-покрито; across ~ масов, повсеместен, който се отнася до всички; to apply across the ~ отнася се за всички засегнати, касае всички заинтересовани; to sweep the ~ карти обирам всичко; прен. имам голям успех, печеля;
3. съвещателно тяло, съвет, комисия, комитет, жури; министерство (в Англия); executive ~ изпълнителен комитет; ръководещ орган; ~ of enquiry анкетна комисия; ~ of examiners изпитна комисия; жури; ~ of direcrors (managers) управителен съвет (тяло) (на дружество, търговско предприятие и пр.); a ~ meeting събрание на управителния съвет (на управителното тяло); the B. of Trade (Education, Health, Works) Министерство на търговията (просветата, здравеопазването, промишлеността) (в Англия); the B. of Trade ам. търговска палата;
4. борд (на кораб); on ~ (ship) на борда; to go on ~ качвам се на кораб; to take the goods on ~ товаря стоки (за кораб); to take on ~ замислям се за, започвам да приемам (разбирам) (идея); to go by the ~ падам в морето, зад борда; прен. отивам по дяволите; to let s.th. go by the ~ занемарявам (изоставям) нещо; to fall (run) on ~ of мор. сблъсквам се; прен. ост. нападам;
5. маса, трапеза, софра; съвещателна маса; a festive ~ празнична (празнично подредена) маса; a groaning ~ маса, отрупана с ястия; to begin the ~ ост. седя начело на трапезата; the ~ of green cloth билярдна маса;
6. pl сцена, подиум, естрада (в театър); to go on the ~s ставам актьор; to walk (tread) the ~s актьор (актриса) съм;
7. храна (особено в пансион); ~ and lodging (room and ~) храна и квартира, пълен пансион; partial ~ полупансион;
8. картонена подвързия; (binding in) paper ~ подвързан с картон; cloth ~s подвързан с плат (картон, обвит с плат); limp ~s мека подвързия; the ~s корици (на книга); brown wood ~ кафяв картон;
9. тех. комутатор, превключвател;
10. табла (за шах, табла); chess-~ табла за шах;
11. ел., комп. печатна платка;
12. ам. електронно табло с котировки (на стоковата борса); стокова борса; 13. мор. to make a ~ (~s) лавирам; and ~ с лавиране;
14. ръб, край; sea ~ морски бряг;

II. v
1. заковавам, обковавам, облицовам, обшивам (с дъски);
2. подвързвам (книга);
3. храня се (обикн. на пансион); приемам на пансион; I ~ at Mrs. Jones’ храня се у г-жа Джоунз; to ~ with a family храня се при някое семейство;
4. качвам се на (кораб, влак и пр.);
5. завладявам, превземам (кораб);
6. мор. лавирам;Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.