Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

dust

 

Английско-Български речник

dust [dʌst]

I. n
1. прах; to bite the ~ разг. преставам да съществувам, загивам, умирам, “гушвам букета”; to lick (kick) the ~ унижавам се; in the ~ унижен; to eat ~ понасям (претърпявам) наказание; to give the ~ to изпреварвам; to take (eat) s.o.’s ~ оставям се да ме надминат (изпреварят), оставам на опашката; to throw ~ in s.o.’s eyes прен. хвърлям прах в очите на някого; to shake the ~ off o.’s feet отивам си възмутен; the ~ settles (clears) нещата се уталожват, ситуацията се избистря; not to see (s.o.) for ~ разг. (някой) духва, изпарява се, изчезва;
2. смет, прах;
3. бот. прашец;
4. поет. прах, тленни останки; смърт, гроб; to be buried with the ~ of o.’s ancestors погребан съм при прадедите си; honoured ~ тленни останки; in the ~ умрял, мъртъв; to be ~ and ashes прен. мъртъв съм за някого; to turn to ~ and ashes разбивам на пух и прах (надежди и пр.);
5. прах, пясък (от минерали, злато и пр.); gold ~ златен прах; ам. sl пари;
6. разг. бъркотия, шум, шумотевица, гюрултия; to kick up (raise) a ~ правя сцена (скандал), вдигам гюрултия; in the ~ and heat of battle в разгара на боя;

II. v
1. поръсвам, наръсвам (със захар и пр.);
2. напрашвам, посипвам с прах;
3. бърша (избърсвам, обърсвам, тупам, изтупвам праха (от)); to ~ a room избърсвам праха в стая; • to ~ s.o.’s jacket (coat) for him натупвам (напердашвам) някого; отупвам му праха;
4. къпя се в прахта (за птичка);
5. отстъпвам; измъквам се.


[´dʌst¸ba:θ]
-bath n прашна баня, овалване в прахта (при птиците).
[´dʌstkə¸lektiη]
-collecting adj прахоуловителен.
[´dʌst¸faiəd]
-fired adj работещ с прахообразно гориво.
[´dʌst¸fri:]
-free adj обезпрашен, несъдържащ прах.
[´dʌst¸laik]
-like adj прахообразен.
[´dʌst¸tait]
-tight = dust-proof.
[´dʌst¸ʌp]
-up n кавга, караница, свада; бой.

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.