станда̀рт

 

Тълковен речник

мн. стандарти, (два) стандарта, м.
1. Типово изделие, служещо за образец на други, които трябва да му съответстват по качества, вид и др.; еталон.
2. Държавен документ, който определя изискванията към стоките, изделията и др. Държавен стандарт.
3. Прен. Равнище на задоволеност на човешките потребности в дадено общество, държава. Висок жизнен стандарт.
4. Норма, образец.

Синонимен речник

(същ.) шаблон, образец, тип
(същ.) еднообразие, еднаквост, щампа
(същ.) мерило, критерий, норма, мостра, равнище, ниво
(същ.) мярка, размер, тарифа, степен, процент, част
(същ.) правило
(същ.) пробен камък

Българо-Английски речник

standard
пo СТАНДАРТ standard

Подробна информация от Wikipedia

Стандарт - Стандартът е документ, създаден чрез консенсус или одобрен от признат орган за стандартизация, който определя за общо и повтарящо се прилагане правила, насоки или характеристики за дейности или техните резултати, за да се постигне оптимален ред в дадена съвкупност от обстоятелства.
Стандарт енд Пуърс - Standard & Poor's (S&P), Стандард енд Пуърс (С&П) e базирана в САЩ корпорация за финансови услуги. Тя е дъщерна компания на McGraw-Hill, които публикуват финансови изследвания и анализи за уставен капитал и облигации.
Стандартни стриймове - В компютърното програмиране, стандартните стриймове са предварително свързани входящи и изходящи комуникационни канали между компютърна програма и нейната платформа.
Стандартно отклонение - В теорията на вероятностите и статистиката стандартно отклонение (англ. standard deviation) е мярка на разсейването, или разпръскването, вариацията още, на данни, и също така мярка за вероятностното им разпределение.
Стандартна страница - В България, Русия и някои други страни най-често за оценка на извършения писмен превод, редакция или коректура на текст се взима стандартната машинописна страница, съдържаща 2500 знака (символи).
Стандартен модел - Стандартният модел е теоретична конструкция във физиката на елементарните частици, описваща електромагнитното, слабото и силното взаимодействие на всички елементарни частици.
Стандарти за електробезопасност - Стандарти за електробезопасност е система от организационни мерки и технически средства за предотвратяване на вредни и опасни последици за работниците от електрически ток, електрическа дъга, електромагнитно поле и статично електричество.
Стандарт (вестник) - „Стандарт“ е български национален информационен всекидневник, издаван в София.
Стандартни температура и налягане - В химията, индустрията, търговията, авиацията и др., стандартните условия за температура и налягане са набор от опитни данни, които са получени при точно определени температура и налягане (стандартна температура и стандартно налягане).
Стандар Лиеж - „Роаял Стандар дьо Лиеж“ (на френски Royal Standard de Liège), известен и като „Стандард Лиеж“, е футболен клуб от град Лиеж, Белгия.thumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да инсталираш речник плъгин в браузър IE или Firefox. Това е много удобно и спестява време.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.