слу̀жба

 

Тълковен речник

мн. служби, ж.
1. Постоянна работа, обикн. в учреждение, с определена заплата. На служба съм. Държавна служба.
2. Разг. Длъжност, пост. Висока служба. Малка служба.
3. Функция, роля; предназначение. Службата му е да разнася пощата. Каква служба има този механизъм?
4. Военна повинност.
5. Изпълнение на църковни молитви и обреди. Утринна служба.
5. Част от администрация, отдел. Паспортна служба. Служба за недвижими имоти.
6. Служене, дейност. Награда за добра служба. Служба на бога.

Синонимен речник

(същ.) длъжност, чин, пост, работа, място, занятие, функция
(същ.) мисия, задача
(същ.) предназначение, цел, роля
(същ.) наемане на работа
(същ.) положение
(същ.) задължение, право
(същ.) занаят
(същ.) служено, учреждение, бюро
(същ.) управление, дирекция, отдел, секция
(същ.) назначение

Българо-Английски речник

1. (работа) post, position, situation, employment, job, work; service
на СЛУЖБА in work, employed
на СЛУЖБА у (за слуга, агент) in the service/pay of
на СЛУЖБА съм при някого be in s.o.'s employment/employ
на държавнаСЛУЖБА in a government office
на държавна СЛУЖБА съм work for the government, be a state employee, be in the civil service, be employed as a government official, have a government job
на голяма СЛУЖБА съм hold high office
заемам СЛУЖБА hold office
постъпвам на СЛУЖБА begin/start working
подавам заявление за СЛУЖБА apply for a position/job
вземам/приемам на своя СЛУЖБА take in/accept into o.'s service
по СЛУЖБАon business
премествам на друга СЛУЖБА transfer to another job/to other duties
уволнявам в интереса на СЛУЖБАта dismiss on disciplinary grounds
2. воен. (military) service
действителна СЛУЖБА active service, service with the colours
СЛУЖБА във войската army service
бойна/караулна СЛУЖБА field/guard duty
строева СЛУЖБА service with the troops
свързочна СЛУЖБА signal/communication service
постъпвам на военнаСЛУЖБА enter the service, join up
карам военната си СЛУЖБА do o.'s military service, do national service in the army
3. (отделение, бюро) office, bureau, service
4. църк. (divine) service
5. (предназначение, роля) function, use
6. (полза) service
поставям в СЛУЖБА на науката и пр. place at the service of science, etc

Подробна информация от Wikipedia

Служба на ООН по наркотиците и престъпността - Службата на ООН по наркотиците и престъпността (СНПООН), (други: Службата за борба срещу наркотиците и престъпността на ООН (UNODC), Бюрото на ООН за мониторинг на престъпленията и наркотиците) е създадена през 1997 г.
Служба „Военна информация“ - Служба „Военна информация“, съкратено СВИ, е специална служба в България за водене на военно разузнаване.
Служба за филмова и литературна класификация - Службата за филмова и литературна класификация (на английски: Office of Film and Literature Classification, OFLC) е правителствена класификационна агенция, подобна на ESRB, ELSPA, PEGI, BBFC, но прави оценка на съдържанието на филми и компютърни игри само в района на Австралия и Нова Зеландия.
Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост - Службата на ЕС за интелектуална собственост (на английски: European Union Intellectual Property Office (EUIPO), на френски: Office de l'Union européenne de la propriété intellectuelle), е учредена през 1994 г.
Служба за публикации - Службата за публикации на Европейския съюз (или накратко Служба за публикации) е междуинституционална служба, която има за цел да осигурява издаването на публикациите на институциите на Европейските общности и на Европейския съюз (EC) при най-добрите възможни условия – Решение 2009/496/ЕО, Евратом.
Служба на Върховния комисар за правата на човека - Службата на Върховния комисар за правата на човека (на английски: United Nations High Commissioner for Human Rights, UNHCHR) е специализирана агенция на ООН за съблюдаване и защита на човешките права, гарантирани от Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.
Служба за трудова повинност - Служба за трудова повинност или наречена още РАД (на немски: Reichsarbeitsdienst, RAD) е институция в Нацистка Германия, инструмент на правителството за справяне с огромната безработица в Третия Райх, след идването на нацистите на власт.
Служба за гражданство и имиграция на САЩ - Службата за американско гражданство и имиграция на САЩ (на английски U.S. Citizenship and Immigration Services, съкратено USCIS) е част от Министерството за вътрешна сигурност и изпълнява функциите, изпълнявани от Службата за имиграция и натурализация на САЩ (United States Immigration and Naturalization Service (INS)), която е част от Министерството на правосъдието.
Служба за военно разузнаване на Израел - АМАН (на иврит: אמ"ן от на иврит: אגף המודיעין – Управление на военното разузнаване) е службата за военно разузнаване на Израел, която е създадена в 1950 г.thumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да инсталираш речник плъгин в браузър IE или Firefox. Това е много удобно и спестява време.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.