Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

сѝгурен

 

Тълковен речник

сигурна, сигурно, мн. сигурни, прил.
1. Който е уверен в нещо; убеден. Сигурен съм, че ще успееш.
2. Който не е изложен на опасност или риск. Сигурна работа. Сигурен път.
3. Който изразява увереност, убеденост, твърдост. Сигурни движения.
4. Който е неизбежен; неминуем. Всичко вървеше към сигурен провал.
5. На когото може да се разчита; надежден. Имам там сигурен приятел.
същ. сигурност, сигурността, ж.
• Органи на сигурността. Специализирани органи за защита на държавната сигурност и тайна.

Синонимен речник

(прил.) гарантиран, обезпечен, защитен, в безопасност
(прил.) верен, предан, изпитан, изпробван, проверен, надежден
(прил.) неминуем, неизбежен, фатален
(прил.) убеден, уверен, самоуверен, положителен, категоричен
(прил.) спокоен, хладнокръвен
(прил.) точен, абсолютен
(прил.) достоверен, автентичен, безпогрешен
(прил.) установен, констатиран, доказан, неоспорим, неатакуем, явен, солиден
(прил.) безопасен
(прил.) благонадежден
(прил.) доверен, несъмнен, безспорен
(прил.) здрав, траен
(прил.) окончателен, твърд, потвърден
(прил.) отговорен, разумен, почтен
(прил.) непоклатим, непоколебим
(прил.) решителен
(прил.) ценен, истински

Българо-Английски речник

1. (уверен, убеден) sure (в, за of), certain (of), positive (about)
СИГУРЕН знак a sure/certain sign
СИГУРЕН съм I'm sure/certain/positive; I'll be bound, разг. I bet
СИГУРЕН съм в себе си be sure of o.s.
не съм СИГУРЕН дали be in doubt whether
можеш да бъдеш СИГУРЕН you may rely upon it
можеш да бъдеш СИГУРЕН в това you may be sure of it/depend on it
можеш да бъдеш СИГУРЕН, че you can rest assured that, you may rely upon it that
2. (надежден) reliable, trustworthy, dependable; steadfast, firm
напълва СИГУРЕН (за метод и пр.) fool-proof
СИГУРЕН приятел a firm/steadfast friend
СИГУРЕН доход an assured income
СИГУРЕН лекарство a reliable 'remedy
сигурно средство an effective/a never-failing/an unfailing means
знам от сигурно място know on good authority
в сигурни ръце in safe/trustworthy hands
пращам по СИГУРЕН човек send by a safe/sure hand
3. (безопасен) safe, secure
сигурна почва вж. почва
сигурно капиталовложение a sound investment
сигурно място a safe place
на сигурно място in a safe/secure place, in a place of safety, in safety
занасям на сигурно място take (away)/convey to safety
чувствувам се СИГУРЕН feel secure
да съм си СИГУРЕН to be on the safe side
за да съм напълно СИГУРЕН to make assurance double sure
4. (който показва твърдост) steady, firm
сигурна ръка а steady/sure hand, сигурна стъпка a firm step
5. (неизбежен. неминуем) certain
сигурна смърт certain death
сигурна взятка карти a quick trick

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.