развѝвам

 

Тълковен речник

развиваш, несв. и развия, св.
1. Какво/кого. Разгъвам, разгръщам нещо завито, загърнато. Развивам подарък. Развивам бебе.
2. Какво. Размотавам нещо навито. Развивам жица.
3. Какво. Развъртам. Развивам гайка.
4. Какво. За гора, растение – пускам пъпки, клонки, листа напролет.
5. Прен. Какво/кого. Довеждам до по-висока степен проявяването на някакви качества, свойства. Развивам ума им. Развивам способност да се съсредоточавам.
6. Прен. Какво. Извършвам някаква дейност (като я довеждам до значителни размери). Развивам дейност. Развивам скорост.
7. Прен. Какво. Изяснявам, обяснявам нещо, върху което съм мислил дълго. Развивам концепцията си пред публика. – развивам се/развия се.
1. Усъвършенствам се.
2. За гора, растение – напъпвам напролет, пускам листа, клончета.
3. Протичам, осъществявам се. Процесът се развива бързо.
4. Разширявам се, увеличавам размерите си, напредвам. България се развива.
5. Разг. За същество от женски пол – достигам полова зрялост.

Синонимен речник

(гл.) отвивам, разсуквам, размотавам, развъртвам, отвъртвам, развинтвам, отвъртявам
(гл.) разгъвам, разтягам, разстилам, разгръщам
(гл.) разширявам, засилвам, давам размах, разпространявам, увеличавам, уголемявам, развихрям
(гл.) обработвам, култивирам, разработвам
(гл.) изработвам, изпипвам, създавам, доразвивам, усложнявам
(гл.) насърчавам, поощрявам
(гл.) разпасвам, разхлабвам, разпускам

Българо-Английски речник

1. develop
(спомагам за развитието на) cultivate; promote
РАЗВИВАМ промишлеността develop industry
РАЗВИВАМ паметта си develop o.'s memory
РАЗВИВАМ културна дейност engage in/carry out cultural activities
РАЗВИВАМ дейност be active
РАЗВИВАМ скорост gather/develop speed
РАЗВИВАМ теория work out/evolve/advance a theory
РАЗВИВАМ нечия идея develop s.o.'s idea
РАЗВИВАМ въпрос/тема talk/write on a subject; elaborate a subject
2. (отвивам) unwind, untwist, unroll, untwine, unreel, uncoil; wind off
(знаме) unfurl
(пакет и пр.) unwrap, undo
(бурма) unscrew
(завит човек) uncover
майката разви бебето си the mother unswathed her baby
3. (листа, пъпки) put forth
РАЗВИВАМ пневмония develop pneumonia
РАЗВИВАМ се
4. develop (в into)
(напредвам) advance
5. come/wind off; come unwound/unreeled/unwrapped; uncoil, unroll
(откривам ce) uncover o.s.
6. (за пъпка) open
(за дърво) come into leaf
7. (ставам) take place
действието се развива в Ирландия the action is laid/set in Ireland
оставям нещата да се развиват сами let things drift, let things take their course
събитията се развиват благополучно/неблагоприятно events are taking a favourable/an unfavourable turn
събитията се развиват бързо events follow close upon one another
как се развиват работите? how are things going?
очаквам как ще се развият събитията await further developments

Подробна информация от Wikipedia

Развиващи се страни - Развиващите се страни или още като по-слабо развитите страни са страни с нисък жизнен стандарт, не добре развита индустриална база и нисък индекс на човешкото развитие (ИЧР) в сравнение с развитите страни.Страни, които имат по-напреднали икономики отколкото други развиващи се страни, но все още не показват признаците на развита страна се категоризират под термина новоиндустриализирани държави.Световната банка класифицира страните в четири групи по доход.
Нововъзникващи пазари - Страните с нововъзникващи пазари са държави или територии в период на засилена индустриализация и бърз икономически растеж.







thumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да инсталираш речник плъгин в браузър IE или Firefox. Това е много удобно и спестява време.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.