Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

разбѝрам

 

Тълковен речник

разбираш, несв. и разбера, св.
1. Какво/кого. Разяснявам си, проумявам смисъла, значението на нещо. Разбирам филма. Разбирам урока. Разбирам го.
2. Отгатвам, досещам се, предугаждам. Разбрах какво ме чака.
3. Разг. От какво. Притежавам познания, опит, вкус. Разбирам от книги.
4. Кого. Съчувствам на някого, осмислям поведението му. Разбирам го.
5. Владея, зная.
6. Разг. Усещам, долавям. Няма да разбереш кога ти е изваден зъбът. – разбирам се/разбера се.
1. Разг. Съобразявам се с препоръки, не упорствам излишно.
2. Спогаждам се с някого, не се карам. Разбирам се добре с него.
3. Уговарям се с някого. Разбрахме се, че ще се чуем допълнително.
• Разбира се. То се знае.

Синонимен речник

(гл.) схващам, преценявам, разумявам, съзнавам, осъзнавам, обяснявам си, става ми ясно, проумявам, доумявам, вниквам, отгатвам, досещам се, познавам, подразбирам, поразбирам, идва ми умът, научавам, оставам с впечатление
(гл.) умея, отбирам от, зная, мога
(гл.) възприемам, долавям
(гл.) усещам
(гл.) откривам, разкривам
(гл.) представям си, смятам, считам
(гл.) хващам, дочувам

Българо-Английски речник

1. understand, comprehend; make out
разг. get
(следя мисълта на) follow
(схващам, осъзнавам) realize, see
(откривам) find out
(хитрина и пр.) see through
РАЗБИРАМ криво misunderstand; mistake s.o.'s meaning; get s.o. wrong
РАЗБИРАМ смисъла на make sense of, make out
РАЗБИРАМ значението на grasp the meaning of
разбрах I see
РАЗБИРАМ какво искате да кажете I see what you mean, I see your point
не ме разбирайте буквално don't take me literally
РАЗБИРАМ защо I see why, I can well understand why
РАЗБИРАМ, вие искате да я посетите you wish to visit her
2. take it
не РАЗБИРАМ никак I can't make anything of
съвсем не мога да разбера това that passes/that is beyond my comprehension
разг. that's one too many for me, that beats/licks me
не РАЗБИРАМ нaй-същественото miss the point
той не разбра шегата the meaning of the joke escaped him, he couldn't get the joke
разбирай (като пояснение) that is, (при четене) read
РАЗБИРАМ намека take the hint
откъде/как разбра? how did you find out/know?
той разбра какво представлява тя he saw through her
РАЗБИРАМ колко струва някой size s.o. up
РАЗБИРАМ как трябва да действувам see o.'s way
РАЗБИРАМ как стоят нещата/работите put two and two together
РАЗБИРАМ ги тия работи I know what's whst
вие не разбирате интересите си you don't know where your interests lie
той не може да разбере почерка й he cannot make out/read her writing
РАЗБИРАМ сигнала мор. make out the signal/flags
РАЗБИРАМ нуждите на момента realize the needs of the moment, be aware of/alive to the needs of the moment
не знам как да РАЗБИРАМ всичко това I don't know what to make of all this/of it all
как да го РАЗБИРАМ? how am I to interpret/take this?
РАЗБИРАМ по-добре (вниквам в) get a better understanding/grasp of
3. (имам мнение за, преценявам) see, look at
РАЗБИРАМ нещата иначе I see things differently, I take a different view of things
4. (споделям, сьчувствувам) understand, be in sympathy with
РАЗБИРАМ чувствата на някого enter into s.o.'s feelings
5. (РАЗБИРАМ от) understand, have a knowledge/grasp of, be a judge of
(оценявам) appreciate
(бива ме за) know about, be good at, be (well) versed in
РАЗБИРАМ нещо от know s.th. of
РАЗБИРАМ от работата си be up to o.'s work, разг. know o.'s stuff
не РАЗБИРАМ от be no judge of
тя разбира от хубаво she knows a good thing when she sees it
РАЗБИРАМ от добро respond to kindness
той не разбира от дума he won't listen to reason
разбери от дума be sensible
той не разбира от шега he can't take a joke
не РАЗБИРАМ от тия работи this is not in my line
нищо не мога да разбера от тази работа I can't make head or tail of it
6. (РАЗБИРАМ от, имам полза от) profit by
нищо не разбрах от парите му much I profited by his money
не си разбрах от почивката my holiday was anything but a rest
7. (получавам известие) hear (от from)
давам някому да разбере
8. give s.o. to understand, make it clear to s.o. (that)
9. (сгьлчавам) tick s.o. off; give s.o. a lesson, give s.o. what for
както си РАЗБИРАМ as I see fit
това РАЗБИРАМ книга/филм/кола that's what I call a (good, fine) book/film/car
РАЗБИРАМ ce
10. (спогаждам се) get on/along (с with), get on together; hit it off
(споразумявам се) come to terms/to an agreement/an understanding, agree (c with)
(напълно съм съгласен) see eye to eye (c with)
най-после се разбрахме we finally reached an agreement
РАЗБИРАМ се с някого да arrange/settle with s.o. to
не се РАЗБИРАМe be at cross purposes
дайте да се разберем let's get this straight
11. вж. РАЗБИРАМ от дума
12. it is/becomes clear
разбра се, че it became clear that
това се разбира от самоthumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.