Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

променя̀

 

Тълковен речник

промениш, мин. св. промених, мин. прич. променил, св. – вж. променям.

Българо-Английски речник

променя̀
= промѐням гл. change, alter, modify, vary; shift; revise, mutate; (напълно) reverse; (честота, глас, тон) modulate; (конституция) amend; ~ декора shift the scene; ~ мнението си change/revise o.’s opinion; think better (за of); ~ непрекъснато chop and change; flip-flop; ~ положението reverse the situation, turn the tide; ~ положението/посоката си veer; ~ посоката си (за вятър) shift (round); ~ правилата move the goalposts; това можеше коренно да промени нещата this might have made a great deal of difference;

~ се change, alter, vary; ~ се в добър/лош смисъл change for the better/the worse; ~ се спрямо някого change o.’s attitude towards s.o.Подробна информация от Wikipedia

Променлив ток - Променливият ток (на английски: alternating current, международно означение АС) е електрически ток, който изменя периодично във времето своята големина и посока.
Променлива (програмиране) - В програмирането променлива е място за съхранение на някаква стойност в оперативната памет на компютъра.
Променливи на средата - Променливите на средата (environment variables) представляват динамични стойности, които засягат работещите процеси в една операционна система.
Променлива величина - В областта на математиката, променлива или променлива величина е абстрактно понятие, използвано за означение на математическа същност, обикновено чрез даден символ.
Променено ниво на съзнание - Променено ниво на съзнание е термин в медицината, който се отнася до състоянието на възприятията от съзнанието при здрави индивиди или при пациенти.
Променлива звезда - Променливите звезди са всички звезди, чиито блясък не е постоянна величина, а се изменя с определена амплитуда.
Променливи разходи - Променливите разходи са разходи, които се променят в зависимост от броя произведени и продадени обекти.
Промени в праславянската вокална система - В ранния праславянски език се извършва съществени за по-нататъшния езиков развой качествени промени в системата на гласните.
Променлива (пояснение) - Променлива може да се отнася за:
Промени в наименованията на физикогеографските обекти в България - „Промени в наименованията на физикогеографските обекти в България 1878 – 2014 г.“ е енциклопедичен справочник, отразяващ промените в имената на природните обекти в България от Освобождението до края на 2014 г.
thumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.