Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

организа̀ция

 

Тълковен речник

мн. организации, ж.
1. Само ед. Система от дейности за постигане на определена цел. Необходима е добра организация за успешно провеждане на конференцията.
2. Обединение на хора, институции или държави според общи цели, интереси и др. Организация на обединените нации. Строителна организация.
3. Само ед. Организиране.

Синонимен речник

(същ.) устройство, структура, строй
(същ.) партия, дружество, общество, институция, група
(същ.) братство, съюз, сдружение
(същ.) метод, ред, порядък, системност, методичност
(същ.) план, строеж
(същ.) учреждение, фирма, работа

Българо-Английски речник

organization, body
обществена ОРГАНИЗАЦИЯ a social/public organization
организация на обединените народи United Nations Organization (съкр. UNO)
липса на ОРГАНИЗАЦИЯ inadequate arrangements, lack of organization

Подробна информация от Wikipedia

Организация - Организацията, най-общо, е формална група от хора, които се стремят към общи цели. Думата произлиза от гръцкото ὄργανον , което пък произлиза от ἔργον – работа, действие.
Организация на обединените нации - Организа̀цията на обединѐните на̀ции (съкратено: ООН) е международна организация, създадена официално на 24 октомври 1945 г., когато уставът ѝ е ратифициран от 5-те постоянни страни–членки на нейния Съвет за сигурност – Китай, СССР, САЩ, Обединеното кралство и Франция.
Организация с нестопанска цел - Организацията с нестопанска цел (на английски: Nonprofit organization, NPO) е вид организация, която не разпределя бюджетния си излишък между собствениците или акционерите си, а вместо това го използва, за да постигне поставените цели.
Организация по прехрана и земеделие - Организацията по прехрана и земеделие (FAO) (на английски: Food and Agriculture Organization, FAO; на френски: Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, ONUAA, в български текстове срещана и като ФАО) е специализирана агенция на ООН, която ръководи международните усилия в борбата срещу глада.
Организация на страните износителки на петрол - Организацията на страните износителки на петрол, ОПЕК (на френски: Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP; на английски: Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC) е международна организация, включваща някои от държавите с най-голямо влияние на световния пазар на нефт и имаща за цел контрола на ценовите равнища чрез картелни споразумения.
Организация за икономическо сътрудничество и развитие - Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, ОИСР (на английски: Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD; на френски: Organisation de coopération et de développement économiques, OCDE) е международна икономическа организация на развитите държави (35 страни членки) с цел стимулиране на икономическия прогрес и световната търговия.
Организация на ООН за наблюдение на спазването на примирието - Организацията на ООН за наблюдение на спазването на примирието в Близкия изток (на английски United Nations Truce Supervision Organization – UNTSO) е основана на 29 май 1948 г.с цел поддържане на мира в Близкия изток.
Организация на ООН за промишлено развитие - Организацията на ООН за промишлено развитие (на английски: United Nations Industrial Development Organization), съкратено ЮНИДО (UNIDO) е специализирано учреждение на Организацията на обединените нации за борба с нищетата чрез повишаване на производителността.
Организация на американските държави - Организацията на американските държави (OAS на английски; OEA на останалите три официални езика) е международна организация със седалище във Вашингтон, САЩ.
Организация за черноморско икономическо сътрудничество - Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (съкратено ОЧИС) е междудържавна икономическа организация за сътрудничество в региона на Черно море.
thumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.