Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

органза

 

Тълковен речник

Фина, прозрачна тъкан, традиционно тъкана от копринени нишки, а в днешно време често и от полиестери и найлон.

Подробна информация от Wikipedia

Органза - Органза́та е фина, прозрачна тъкан, традиционно тъкана от копринени нишки, а в днешно време често и от полиестери и найлон.
Организация на обединените нации - Организа̀цията на обединѐните на̀ции (съкратено: ООН) е международна организация, създадена официално на 24 октомври 1945 г., когато уставът ѝ е ратифициран от 5-те постоянни страни–членки на нейния Съвет за сигурност – Китай, СССР, САЩ, Обединеното кралство и Франция.
Организация на страните износителки на петрол - Организацията на страните износителки на петрол, ОПЕК (на френски: Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP; на английски: Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC) е международна организация, включваща някои от държавите с най-голямо влияние на световния пазар на нефт и имаща за цел контрола на ценовите равнища чрез картелни споразумения.
Организация по прехрана и земеделие - Организацията по прехрана и земеделие (FAO) (на английски: Food and Agriculture Organization, FAO, на френски: Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, ONUAA, в български текстове срещана и като ФАО) е специализирана агенция на ООН, която ръководи международните усилия в борбата срещу глада.
Организация с нестопанска цел - Организацията с нестопанска цел (на английски: Nonprofit organization, NPO) е вид организация, която не разпределя бюджетния си излишък между собствениците или акционерите си, а вместо това го използва, за да постигне поставените цели.
Организация за икономическо сътрудничество и развитие - Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, ОИСР (на английски: Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD, на френски: Organisation de coopération et de développement économiques, OCDE) е международна икономическа организация на развитите държави (35 страни членки) с цел стимулиране на икономическия прогрес и световната търговия.
Организация на ООН за наблюдение на спазването на примирието - Организацията на ООН за наблюдение на спазването на примирието в Близкия изток (на английски United Nations Truce Supervision Organization – UNTSO) е основана на 29 май 1948 г.с цел поддържане на мира в Близкия изток.
Организация на ООН за промишлено развитие - Организацията на ООН за промишлено развитие (на английски: United Nations Industrial Development Organization), съкратено ЮНИДО (UNIDO) е специализирано учреждение на Организацията на обединените нации за борба с нищетата чрез повишаване на производителността.
Организация на американските държави - Организацията на американските държави (OAS на английски; OEA на останалите три официални езика) е международна организация със седалище във Вашингтон, САЩ.
Организация за сигурност и сътрудничество в Европа - Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОSСЕ) е най-голямата световна междуправителствена организация в областта на сигурността, която включва всички страни от Европа, САЩ и Канада и ОНД.
thumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.