Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

определя̀

 

Тълковен речник

определиш, мин. св. определих, мин. прич. определил, св. – вж. определям.

Българо-Английски речник

определя̀
= опредѐлям гл.
1. (давам определение на) define; (посочвам точно) determine, fix, set; разг. put one’s finger on (it); (посочвам изрично) specify; (назовавам) name, nominate (as); език. qualify, modify; (местоположение) locate; (улавям) pin down, разг. put o.’s finger on; ~ болест diagnose a disease; ~ границите на define/delimit the frontiers of; ~ данък assess a tax; ~ датата и мястото на събрание name/set the date and place for a meeting; ~ дневния ред fix the agenda; ~ дължината на крива геом. rectify; ~ като define/stamp/label as; ~ курса на set the course of; ~ политика lay down a line/policy; ~ разстоянието на око judge the distance by sight; ~ средна стойност strike an average; търсенето определя предлагането demand determines supply;
2. (предназначавам) destine, design, designate (за for); assign, allot, appropriate; ~ (сума и пр. за известна цел) earmark (for); ~ годишен доход на settle an annual income on; ~ ден set apart/assign/fix a day (за for); ~ заплата за дадена служба assign a salary to an office;

~ се declare o.s.; determine o.’s position, define/state o.’s standpoint, take a stand.Подробна информация от Wikipedia

Определение (граматика) - Определението (или Атрибутивното определение) е второстепенна част на изречението.
Определителен член в българския език - Определителният член в българския език е морфема, която се добавя в края на думите, след всички други морфеми, включително след окончанието.
Определение на Свободни произведения на културата - Определение на свободни произведения на културата (на английски: Definition of Free Cultural Works) – определението за свободно съдържание е дефинирано от Ерик Мьолер и е публикувано на уеб сайта freedomdefined.org.
Определение - Определение може да се отнася за:
Членуване - Членуването в езика има за цел да изрази граматическата категория определеност/неопределеност.
Интеграл - Интегралът е един от основните инструменти в съвременната математика. Понятието интеграл може да се разглежда по следните начини:
Детерминанта - Детерминанта в алгебрата е функция, съпоставяща на квадратна матрица над комутативен пръстен с единица K елемент от пръстена – многочлен, в който всеки едночлен е произведение от по един множител от всеки ред и стълб на матрицата с определен знак в зависимост от четността на пермутацията от елементи.
thumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.