науча̀вам

 

Тълковен речник

научаваш, несв. и науча, св.
1. Какво. Уча нещо докрай, цялостно. Научих урока си.
2. Какво. Наизустявам. Днес научих две нови стихотворения.
3. Кого. Съветвам някого, помагам му да усвои нещо. Научих племенницата си да чете.
4. Узнавам. Научих, че утре ще има хубав концерт. – научавам се/науча се.
1. С учене или подражаване усвоявам нещо. Научих се да смятам. Научих се да танцувам.
2. Узнавам. Научих се, че ще пътуваме заедно.
3. Придобивам навик, свиквам. Научих се да ставам рано. Папагалът се научи да яде от ръката ми.
• Ще те науча. Ще се разправя с тебе, ще те накажа.

Синонимен речник

(гл.) уча, изучавам, разучавам, опознавам, схващам, разбирам, добивам опит
(гл.) узнавам, чувам, подочувам, долавям, осведомявам се, имам сведения, сведенията ми се простират, идва ми до слуха, идва ми до ушите
(гл.) подразбирам

Българо-Английски речник

науча (нещо, урок, новина) learn
(узнавам) learn, find out
(no малко и бързо) pick up
(набързо и повърхностно) cram up; sl. mug up
(някого) teach (s.o.s.th., s.o. to do s.th., s.o. how to do s.th.)
НАУЧАВАМ си уроците learn/do o.'s lessons
научи ли си за утре? have you done (all) your lessons for tomorrow?
от години уча английски и още не съм го научил I've been studying English for years but I haven't learned it yet
положително бързо ще научиш езика you're sure to pick up the language in no time
тя беше научила езика достатъчно, за да ме разбере she had picked up enough of the language to understand me
НАУЧАВАМ наизуст learn by heart, commit to memory, learn off, learn up
НАУЧАВАМ от learn from
НАУЧАВАМ нещо от достоверен източник have s.th. on good authority
откъде научи това? how do you know?
научил си е урока, хубаво си е научил урока (и прен.) he's learnt his lesson
нищо ново не е научил и нищо старо не е забравил he'll never change, he'll never learn anything
той е научен на много пари he is used to much money
той не е научен да се труди he isn't used to hard work
научен на нещо от малък brought up to s.th. from the cradle
никой не се е родил научен (you) live and learn
ще те науча аз тебе I'll show you what for; I'll teach you a thing or two; I'll give you a piece of my mind; I'll give you what's what
ще го науча аз кой съм I'll show him who's who
ще те науча аз тебе как да отговаряш I'll teach you to answer back
хубаво ще го науча I'm going to cook his goose for him
НАУЧАВАМ cе learn (to read, paint, etc.)
(узнавам) learn, hear, find out
(придобивам навик) get used (to s.th., to doing s.th.), get into the habit (of doing s.th.)
НАУЧАВАМ се за learn about, hear of, get knowledge of, gel to know of
ам. разг. get a line on
научих се, че I('ve) learn(ed) that, it has come to my knowledge that

Подробна информация от Wikipedia

Изучаване - Изучаване и разговорно учене – описва дейностите, извършвани с цел разбиране значението на някакъв обект или процес, водещи до забележима промяна в поведението и познанието на обучаемия.thumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да инсталираш речник плъгин в браузър IE или Firefox. Това е много удобно и спестява време.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.