Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

намерѐние

 

Тълковен речник

мн. намерения, ср. Желание да се направи нещо; замисъл, план, който трябва да се изпълни. Имам намерение да построя нова къща.

Синонимен речник

(същ.) замисъл, помисъл, идея, план, проект, кроеж, преднамереност, умисъл
(същ.) цел, стремеж, желание, воля
(същ.) твърдо намерение, твърдост, непоколебимост, решителност, подбуда, импулс, самоконтрол, самообладание
(същ.) хрумване, прищявка
(същ.) мнение, мисъл, решение, внимание
(същ.) направление, насока, тенденция, смисъл

Българо-Английски речник

intention; purpose
имам НАМЕРЕНИЕ да intend to, mean to, plan to, be going to, have a mind to
нямам ни най-малко НАМЕРЕНИЕ да not have the slightest intention of (c ger.)
какви намерения имаш? what are your intentions?
нямам НАМЕРЕНИЕ I don't intend, it is not part of my intentions (to do s.th.)
добри намерения good resolutions
с добри намерения well-meaning, well-meant
с честни намерения with honesty of purpose
имам добри намерения mean well/kindly
имам добри/честни намерения към някого have honourable intentions towards s.o.
имам сериозни намерения mean business
сериозни намерения (за женитба) разг. honourable intentions
имам лоши намерения mean ill/mischief
той нямаше такива намерения he was not so minded
откривам нечии скрити намерения guess at s.o.'s intentions, see through s.o.'s tricks
с НАМЕРЕНИЕ да with the intention/view of (c ger.)
не го казах с това НАМЕРЕНИЕ that's not what I meant (when I said it)
тя има някакви намерения по отношение на тебе she has ideas about you
не сме го направили с лоши намерения we intended no harm
той не проявява никакво НАМЕРЕНИЕ да плати дълга си he shows no intention to pay up/of paying up his debt
отклонявам някого от намеренията му dissuade s.o., talk s.o. out of (doing) s.ththumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.