Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

комбинационна логическа схема

 

Тълковен речник

Съвкупност от входове, в които постъпват двоични сигнали, взаимосвързани логически елементи, които осъществяват преобразуването на входните сигнали в изходни.
Имат следните характеристики:
- не съдържат памет, тоест изходните сигнали зависи само от входните и не зависят от предишното състояние на схемата;
- не може да има затворена верига, по която сигнал от n-тия елемент, преминавайки през няколко други логически елемента, да постъпва на входа на n-тия елемент;
- при тях се извършва последователно преобразуване на входни сигнали в междинни, а междинните — в изходни, (последователно многостъпално преобразуване).

Видове: шифратори, дешифратори, мултиплексори, демултиплексори, преобразуватели на код, цифрови компаратори, суматори и др.

вж. мултиплексор

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.