Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

изва̀дя

 

Тълковен речник

извадиш, мин. св. извадих, мин. прич. извадил, св. – вж. изваждам.

Българо-Английски речник

изва̀дя
= изва̀ждам гл.
1. take/bring out; produce; (издърпвам) extract, pull out; (измъквам) draw/pull out; fish out; (махвам) remove, take away; (с остър инструмент) gouge (out) (лук, картофи) raise, lift; (револвер) draw (out); (вода от кладенец и пр.) draw, pump, (от състав) remove, expel; (при състезание) eliminate; (от списък) cancel, strike out; (от ел. контакт) unplug; (изпускам) cut out; ~ език put out o.’s tongue; ~ някому очите gouge s.o.’s eyes; ~ око gouge out an eye; ~ от водата fish/draw out; ~ от гроба disentomb; exhume; ~ петно take out/remove a spot; ~ потънал кораб salvage a ship; ~ с корените root up, uproot;
2. (от квартира) evict, eject; разг. kick/turn out; (от владение) oust;
3. (удостоверение и пр.) obtain, get, take out, procure, get issued;
4. мат. subtract, deduct; ~ 0 от 50 take 0 from 50;
5. (добивам) extract, obtain;
6. (печеля) make, earn; • ~ душата на някого bother/harass/nag/plague/worry the life out of s.o., torment s.o.; pester s.o.; ~ из търпение exasperate; ~ копие copy, trace over; ~ на бял свят bring to light; ferret (s.th.) out; ~ някого от дупката му smoke/ferret (s.o.) out; ~ някого от калта save s.o. from the gutter; ~ от строя put out of action, disable, eliminate, knock out; много неприятелски войници бяха извадени от строя the enemy suffered many/heavy casualties.thumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.