Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

ѐто

 

Тълковен речник

част.
1. За посочване или за подсилване при посочване на нещо, което е в обсега на говорещото лице. Ето моята стая! Ето виж!
2. За подчертаване на констатация, обобщение. Ето как хората натрупват пари.

Синонимен речник

(частица) ето че, не щеш ли

Българо-Английски речник

1. (при посочване, емфатично) here is/are; there; this; that
ЕТО ме here I am
виж! сега ще се появи
ЕТО ! look, it'll appear in a second
there! ЕТО какво предлагам this is what I propose
ЕТО един добър пример this/here is a good example
ЕТО къде грешиш that's where you are wrong
ЕТО къде живея this is where I live
ЕТО как like this, this is how, that's how
ЕТО защо that's why
ЕТО на! you see! ЕТО, пак започна да мърмори! there he goes grumbling again!
2. (при нещо неочаквано)
ЕТО ти, ЕТО че suddenly; lo and behold
ЕТО ти на, ЕТО какво стана! there you are! ЕТО ти беля! now we're in for it! ЕТО каква била работата (so) that's what it was; so that's where the shoe pinches
но ЕТО че but you see

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.