Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

етикѐт

 

Тълковен речник

мн. етикети, (два) етикета, м.
1. Листче, което се залепва или прикрепя на предмет (обикн. на търговска стока), за да означи характера и предназначението на предмета, да посочи цената и пр.
2. Само ед. Сбор от правила и норми за общуване, държание и поведение в даден социален или професионален кръг; етикеция.
• прил. етикетен, етикетна, етикетно, мн. етикетни.
• Речев етикет. Сбор от правила и речеви формули за подходящ начин на изразяване в зависимост от ситуацията.

Синонимен речник

(същ.) багажна разписка, гардеробен номер, контрола
(същ.) добър тон, благоприличие, учтивост
(същ.) печат, щемпел, клеймо, пломба, етикетче
(същ.) списък, опис

Българо-Английски речник

1. label
слагам ЕТИКЕТ на label, stick a label on, attach a label to
(на багаж) tag, tab, luggage-label, tie-on label
слагам ЕТИКЕТ (на багаж) tag, tab, label
(на стока) stamp
(със цената на артикул на витрина) show-card
2. etiquette, formality, ceremony
дворцов ЕТИКЕТ court ceremonial/etiquette
противно на ЕТИКЕТа е да it is not etiquette to, it is bad form to
държа на ЕТИКЕТа stand on ceremony, be particular about etiquette

Подробна информация от Wikipedia

Етикет - Етикет (на френски: etiquette – надпис, и оттук смислово със значение на „предписание“) е код на поведение, набор от неписани, но общоприети правила и норми на поведение в дадена социална група.
Етикет (търговия) - Етикетът е графичен/текстови знак, нанесен във вид на лепенка, отрязък или талон на стока, експонат или всякакъв друг производствен продукт, с указание за търговска марка, производител, название, дата на производство, състав, качество, стандарт, срок на годност, начин на съхранение и употреба и др.
Етикет (пояснение) - Етикет може да се отнася за:
thumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.