Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

естѐствен

 

Тълковен речник

естествена, естествено, мн. естествени, прил.
1. Който е от природата (от земната повърхност, климат, животински и растителен свят и др. ); природен, натурален. Естествени богатства. Естествен воден път. Естествен спътник на Земята.
2. Който се извършва по законите на природата, без външна намеса. Естествена смърт. Естествен цвят на кожата.
3. Нормален, обоснован от самия ход на развитието. Естествен път на развитие.
4. Обикновен, обичаен, непринуден. Естествен живот. Естествена поза. Естествена обстановка.
• нареч. естествено.

Синонимен речник

(прил.) природен, натурален, вроден, всаден, самороден, вкоренен, инстинктивен
(прил.) непринуден, безизкуствен, неподправен, прост, наивен, първобитен, простодушен, непорочен
(прил.) реален, действителен
(прил.) логичен, закономерен
(прил.) безусловен, неограничен, необусловен, спонтанен
(прил.) присъщ, непристорен, незаучен
(прил.) истински, автентичен, същински
(прил.) верен
(прил.) невинен
(прил.) непревзет, непедантичен
(прил.) искрен
(прил.) реалистичен, практичен
(прил.) откровен, открит, чистосърдечен
(прил.) свободен, непреднамерен
(прил.) скромен
(прил.) непосредствен

Българо-Английски речник

1. (който се отнася до природата) natural
ЕСТЕСТВЕНа история natural history
ЕСТЕСТВЕН подбор natural selection
ЕСТЕСТВЕНа среда биол., зоол. habitat, station; home-range
2. (природен, самороден, неподправен) natural; real; true to life
ЕСТЕСТВЕНa вълна natural/real wool
ЕСТЕСТВЕНa коприна real silk
ЕСТЕСТВЕНa гора wild wood, natural growth of timber
земя в ЕСТЕСТВЕНия си вид land in its natural state
ЕСТЕСТВЕН цвят (на лице) natural complexion
ЕСТЕСТВЕНият цвят на... е the natural colour of... is
ЕСТЕСТВЕНa красота native beauty
умирам от ЕСТЕСТВЕНа смърт die a natural death
в ЕСТЕСТВЕНа величина/големина as large/big as life, full-/life-size(d)
3. прен. (непринуден) natural, unaffected; unceremonious
ЕСТЕСТВЕНa поза a natural pose
ЕСТЕСТВЕНo държане a natural manner
това е ЕСТЕСТВЕНo нещо this is quite natural
нещо ЕСТЕСТВЕНo a matter of course

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.