Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

диференциа̀л

 

Тълковен речник

мн. диференциали, (два) диференциала, м.
1. В математиката – главна линейна част на нарастване на математическа величина (функция).
2. Механизъм, който позволява на разположените на една ос колела или други въртящи се детайли да се движат с различна скорост при едновременна работа.

Българо-Английски речник

1. мат. differential
2. тех. differential gear
авт. equalizing/differential gear

Подробна информация от Wikipedia

Диференциал (пояснение) - Диференциал може да се отнася за:
Диференциалнотокова защита - Диференциалнотоковата защита (ДТЗ), защѝтен прекъсвач или прекъсвач за остатъчен ток (на английски: residual current device, RCD) е електрически апарат, който се поставя в електрическите табла на апартаментите и сградите.
Диференциално уравнение - Диференциалните уравнения са математически уравнения, които свързват стойностите на търсена неизвестна функция и тези на нейните производни от различен ред.
Диференциал (техника) - Диференциалът е механично устройство, което свързва три вала и прехвърля въртящ момент и въртеливо движение между тях.
Диференциална геометрия - Диференциалната геометрия е дял от геометрията, в който геометричните обекти се изучават с методите на математическия анализ, преди всичко диференциалното смятане и теорията на диференциалните уравнения, на което се дължи името.
Диференциал (математика) - Диференциал е понятие в математическия анализ, въведено от Лайбниц и Бернули като описание на така наречените „безкрайно малки величини“ и „безкрайно малки промени“.
Диференциална защита - Диференциалната защита представлява надежден метод за защита на генератори, трансформатори, шини и други електрически съоръжения от електрически повреди, възникващи в самото съоръжение.
Диференциална диагноза - Диференциалната диагноза се използва от лекари, психиатри и други медицински професионалисти за диагностициране на болест у пациент или поне да премахне животозастрашаващи състояния.
Диференциален усилвател - Диференциалният усилвател е основна част в съвременните интегрални схеми. Той съдържа два транзистора с еднакви параметри и два резистора в колекторните вериги с еднакви съпротивления.
Диференциално уравнение на Бернули - Уравнението на Бернули е диференциално уравнение от първа степен от вида:
thumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.