Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

диз

 

Тълковен речник

Представка със значение: разделяне, отделяне, отрицание; "раз-" или "не-", напр. диспозиция.

Етимологичен речник

лат., гр.

Синонимен речник

диз-, дис-

Подробна информация от Wikipedia

Дизелов двигател - Дизеловият двигател е бутален двигател с вътрешно горене, работещ с дизелово гориво. Рудолф Дизел (Rudolf Christian Karl Diesel) е разработил и патентовал този нов вид топлинна машина в края на XIX век.
Дизайнер - Дизайнер е специалист, който се занимава с дизайн. Думата има различен смисъл в българския език, отколкото в английския.
Дизентерия - Дизентерия е инфекциозно заболяване на червата, протичащо със силна диария, а понякога и повръщане. В изпражненията се съдържат слуз и кръв.
Дизелово гориво - Дизелово гориво (нафта) е течен продукт, използван като гориво в дизеловите двигатели. Възпламенява се при температура около 350 °C.
Дизи Гилеспи - Дизи Гилеспи (по рождение – Джон Бъркс Гилеспи, прякорът Дизи – „Dizzy“ получава по-късно) е знаменит американски джазов музикант, тромпетист и композитор, един от основателите на стила бибоп.
Дизахарид - Дизахарид или биоза е въглехидрат образуван от два монозахарида претърпели реакция на кондензация, тоест отделяне на молекула вода от две от функционалните групи (гликозидна и/или хидроксилна).
Дизюнкция - Дизюнкция се нарича както едно сложно изречение, възникнало от свързването на две и повече изречения чрез съюза „или“ (които в случая са негови „подизречения“, наричани „дизюнкти“), така и самият съюз „или“, разбиран в смисъла на логическа частица или логически оператор, който създава следната истинностно-функционална зависимост: едно дизюнктивно изречение е истинно (има стойност по истинност И), когато поне едно от неговите подизречения е истинно, и неистинно (има стойност по истинност Н), кога...»
Дизайн - Дизайн се нарича естетическото и ергономично комплексно свойство на дадено изображение и/или изделие на приложното изкуство и/или промишлеността.
Дизелово гориво за отопление -
Дизартрия - Дизартрията е разстройство на речта. Наблюдава се нарушена артикулация на думите, която се състои в повтаряне на срички, като субектът говори неясно.
thumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.