Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

действувам

 

Тълковен речник

действуваш, несв. Действам.

Синонимен речник

(гл.) развивам дейност, върша, извършвам, правя, работя, изпълнявам, оперирам, манипулирам, функционирам, подвизавам се, реализирам, влизам в сила
(гл.) въздействувам, влияя, подействувам
(гл.) правя постъпки
(гл.) държа се, постъпвам

Българо-Английски речник

1. act, be active, operate; be at work
(вземам мерки) take action (срещу against), воен. be in action, operate
ДЕЙСТВУВАМ безотговорно play fast and loose
ДЕЙСТВУВАМ бързо/енергично take prompt/drastic action
ДЕЙСТВУВАМ внимателно be cautious in doing s.th.
ДЕЙСТВУВАМ заедно/задружно с make common cause with
ДЕЙСТВУВАМ на своя глава go o.'s own way
ДЕЙСТВУВАМ пo своя инициатива act on o.'s own initiative
ДЕЙСТВУВАМ независимо take independent action
ДЕЙСТВУВАМ решително take decisive action, grasp the nettle
ДЕЙСТВУВАМ пo заповед от act under orders from
ДЕЙСТВУВАМ според принципите си live up to o.'s principles
ДЕЙСТВУВАМ според убежденията си act out o.'s beliefs
ДЕЙСТВУВАМ против operate in opposition to, (накърнявам) do violence to
почвам да ДЕЙСТВУВАМ take action, (за влияние и пр.) come into play
накарвам някого да действува rouse s.o. to action
тук действува някакво тайно влияние there is some secret influence at work here
дошло е време да се действува the time has come to act/for action
2. (за механизъм, орган) work, function
(за машина и) run
3. (оказвам въздействие, влияя) have/take effect, work (на on)
ДЕЙСТВУВАМ благотворно have a good/favourable effect
ДЕЙСТВУВАМ зле have a bad effect
ДЕЙСТВУВАМ на сърцето affect the heart
това лекарство действува добре/успокоително this medicine is effective, this medicine has a soothing effect
това ми действува на нервите this gets on my nerves
никакви съвети не му действуват he is not to be prevailed upon
4. (за закон и пр.) be in force, be active/valid
5. (вземам всички необходими мерки) take all due measures, do everything possible
ДЕЙСТВУВАМ пред някого approach s.o. enlist s.o.'s help
ДЕЙСТВУВАМ да ме преместят на друга служба I am trying to get myself transferred to another job
6. (обработвам) treat (с with)thumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.