Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

да̀нък

 

Тълковен речник

мн. данъци, (два) данъка, м. Определена със закон сума, която се изплаща на държавните органи. Данък върху общия доход. Данък добавена стойност.
• прил. данъчен, данъчна, данъчно, мн. данъчни. Данъчен служител. Данъчна система. Данъчни власти.
• Плащам данък (на нещо). Разг. Не мога да се освободя от някакво влияние, понасям последиците от нещо.
• Не плащам данък обществено мнение. Разг. Не се съобразявам с мнението на останалите за поведението ми.

Библейско тълкуване:

Синонимен речник

(същ.) налог, облагане, контрибуция

Българо-Английски речник

tax, duty
(общински) rate
пряк/косвен ДАНЪК direct/indirect tax
ДАНЪК върху общия доход income tax
ДАНЪК върху оборота a turnover tax
ДАНЪК върху свръхпечалбите excess profits tax
ДАНЪК върху луксозни предмети luxury tax
ДАНЪК наследство death-duty; legacy-duty
ДАНЪК сгради inhabited house duty
ДАНЪК върху превозните средства duty on vehicles
поземлен ДАНЪК land-tax
прогресивен ДАНЪК graded/graduated tax
облагане с ДАНЪК taxation, taxing
освободен от ДАНЪК (за предмет) free of tax, tax free
(за човек) exempt from taxation
данъци и налози taxation
остарели данъци tax-arrears
тежки данъци heavy taxation
вземам ДАНЪК от exact a tax from
налагам ДАНЪК impose/levy/assess a tax (на on)
облагам с ДАНЪК lay under taxation
намалявам данъците reduce taxation
плащам ДАНЪК на вж. ден

Подробна информация от Wikipedia

Данък - Данъкът е принудително, невъзвръщаемо и безвъзмездно (без пряка насрещна облага) плащане, наложено едностранно и по общ ред от държавата.
Данък върху добавената стойност - Данъкът върху добавената стойност (ДДС) е косвен данък. С него се облагат продажбите, като в крайната фаза се плаща от потребителите на стоката или услугата.
Данък върху общия доход - Данъкът върху общия доход (ДОД) е данък върху облагаемите доходи на гражданите. Данъкът е комплексен поради съществуването на различни ставки върху различните видове доход и освобождаването на някои видове доход (по-специално допълнителните помощи) и отстъпките, свързани с различните категории разходи (например разходи, свързани с трудовата заетост, благотворителна дейност).
Данък брада - Данък брада (на руски: Налог на бороду; на английски: Beard tax) е данък, който облага мъжете имащи брада.
Корпоративен данък - Корпоративният данък е данък, с който се облага печалбата на юридическите лица.
Данъ Коловъ - царят на кеча - „Данъ Коловъ – царят на кеча“ е български игрален филм (драма) от 1999 година на режисьора Михаил Гецов, по сценарий на Михаил Гецов и Петър Лазаров.
Дан Колов - Дан Колов (пълно име Дончо Колев Денев) е български борец и кечист. И до днес е смятан от мнозина за най-великия борец за всички времена и легенда в бойните изкуства.
Данко Гърлич - Данко Гърлич (на хърватски: Danko Grlić) е марксистки хуманист, член на школата „Праксис“ в Социалистическа федеративна република Югославия.
Данъчна ревизия - Данъчната ревизия е съвкупност от действия на органите по приходите насочени към установяване на задължения за данъци и осигуровки.
Дан Кастеланета - Даниъл Луи Кастеланета (на английски: Daniel Louis Castellaneta) (роден на 29 октомври 1957 г.) е американски актьор, озвучаващ артист, комик и сценарист.
thumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.