годѝна

 

Тълковен речник

мн. години, ж.
1. Период от време, равен на 12 календарни месеца. Изминаха две години. Нова година. Тя е на 18 години. На колко години си• Работя тук от 3 години. Работя тук трета година. В 1396 година България пада под турско робство. Следващата година.
2. Условно приет промеждутък от време, в който се завършва някакъв цикъл. Учебна година. Финансова година.
3. Само мн. Дълго време. От години не сме се виждали.
4. Само мн. Период, епоха. Години на изпитания. Трудни години. Студентски години.
5. Само мн. Възраст. Не си знае годините. В детските ми години.
6. Само ед. Годишнина (във 2 знач. ).
• Високосна година. Всяка четвърта година, в която месец февруари има 29 дни, та стават общо 366.
• За много години. Разг. Благопожелание за дълъг живот.
• Календарна година. Времето от 1 януари до 31 декември.
• Нова година. Първи януари, приет като начало на календарната година.
• От година на година. С всяка изминала година.
• С годините. В течение на много години.

Библейско тълкуване: Някои поддържат, че евреите отначало са се ръководели от слънчева година от 365 дни. Дори това да е вярно, явно е, че от времето на Изхода Еврейската година обикновено се е състояла от дванадесет лунни месеца (един след друг от 29 и 30 дни), или от 354 дни с добавяне през всеки деветнадесет години седем пъти по един тринадесети лунен месец, или се добавяли по един месец на около три години, така че началото на годината да започне пак с най-близкото до равноденствието новолуние. Преди Изхода Еврейската година е започвала от есенното равноденствие, така че първият месец в Бит. 8:13 е месеца, който съответства на последната част от септември, или на първата част от октомври. Но през времето на Изхода от Египет, което станало в прежде-именуемия седми месец, за възпоминание на това събитие седмият месец бил наречен първи. Виж Месеци.

Изглежда, че древните евреи не са имали някаква система за летоброене, но са броили годините от най-значимите събития в историята си, като например Изхода им от Египет - Из. 19:1; Чис. 33:38; 3Цар. 6:1; от издигането на Соломоновия храм - 3Цар 8:1, 9:10, и от Вавилонския плен - Ез. 33:21, 40:1. Виж Съботна година и Юбилей.

Българо-Английски речник

1. year, twelvemonth
тая/миналата/идущата ГОДИНА this/last/next year
от тая ГОДИНА of the present/current year
ГОДИНАта, която идва the coming year
по-миналата ГОДИНА the year before last
другата/следната ГОДИНА the following year
презоная ГОДИНА that year
вътре в една ГОДИНА within a year, in a year's time
за една ГОДИНА for one year
за (е течение на) една ГОДИНА in (the course of) a year
на ГОДИНА (та) a year; per annum
печели 5000 лева на ГОДИНА he makes 5000 levs a year/per annum
след една ГОДИНА in a year, in a year's time, a year from now
през изтеклата ГОДИНА during the past year
през април миналата ГОДИНА in April of last year
през цялата ГОДИНА all the year round
веднъж/два пъти през ГОДИНА та once/twice a year
всяка ГОДИНА, every year, yearly, annually
преди края на ГОДИНАта before the year is out
през ГОДИНА every other year
от една ГОДИНА for a year
от ГОДИНА на ГОДИНА from year to year, year by year
пo това време на ГОДИНАта at this time of year
старата/новата ГОДИНА the old/the new year
(на) нова ГОДИНА (on) New Year's Day
срещу нова ГОДИНА on New Year's Eve
астрономична ГОДИНА an astronomic year
високосна ГОДИНА a leap-year
календарна ГОДИНА a calendar/legal/civil year
отчетна ГОДИНА a fiscal year
светлинна ГОДИНА a light year
слънчева ГОДИНА a solar year
учебна ГОДИНА a school year, (за университет) an academic year
студент трета ГОДИНА a student in his third year, a third year student
давам под наем/наемам за една ГОДИНА let/hire by the year
ГОДИНА с ГОДИНА не си приличат next year is always different from this; there are no two years alike
преди години years ago
има вече 7 години, откакто it is now 7 years since
няма да минат много години и it will not be many years before
от години for years (on end); for many long years
не съм го виждал от години I haven't seen him for years/ages
не са се виждали от години it is years since they met
години наред, години и години year in, year out
през последните години in/of recent/latter years. during the past years
през последните няколко/10 години in the last few/ten years
с години по-млад/стар от years younger/older than
с годините in the course of time, as the years go by
споразумение за една година а yearly arrangement
чакам с години wait for years
дълги години for (many) years
бурни години turbulent years
усилни години hard times
2. (възраст) age
млади/стари години young/old age
на млади години in o.'s youth, in o.'s early days
на стари години in o.'s old age
студентски години student days
на години advanced in years; well on in years
човек на години а man of years
на колко сте години? how old are you?
аз съм на тридесет години I am thirty (years old); I am thirty years of age
той е на моите години he is my age
до... години up to the age of...
разлика в годините disparity in years
на моите години at my time of life
влизам в години, напредвам в годините be getting on in years, advance in years
той кара двадесет години he is in his twentieth year
много млад за годините си very young for his years/age
много сериозен за годините си serious beyond his age
не за годините си beyond o.'s years
в най-хубавите години на живота си in the prime of o.'s life
изглеждам добре за годините си, не ми личат годините bear o.'s age well
изглеждам на толкова години, на колкото съм в действителност look o.'s age
по години (за класиране и пр.) according to age
за много години many happy returns (of the day)

Подробна информация от Wikipedia

Година - Година е орбиталният период от време на Земята, движеща се около Слънцето. За наблюдател на Земята това съответства на периода, необходим на Слънцето, за да завърши 1 обиколка през зодиака по протежение на еклиптиката.
Годината на четиримата императори - Годината на четиримата императори е 69 г. от н.е. Това е година, в която се сменят 4 римски императора - Галба, Отон, Вителий и Веспасиан.
Година на петимата императори - Годината на петимата императори се отнася за 193, в която има петима претенденти за титлата римски император.
Година на шестимата императори - Годината на на шестимата императори e през 238 г. Римската империя претърпява една от най-тежките си кризи от 235 - 284/285 г.
Годината на дракона - „Годината на дракона“ (на английски: Year of the Dragon) е американски игрален филм (екшън, драма, криминален) от 1985 година на режисьора Майкъл Чимино, по сценарий на Оливър Стоун и Майкъл Чимино.
Година от понеделници - „Година от понеделници“ е български игрален филм (драма) от 1977 година на режисьора Борислав Пунчев, по сценарий на Николай Никифоров.
Години за любов - „Години за любов“ е български игрален филм (комедия) от 1957 година на режисьора Янко Янков, по сценарий на Веселин Ханчев.
Годива - Godiva Chocolatier е белгийски производител на шоколад, основан през 1926 в Брюксел. Повечето шоколади на Godiva се произвеждат по собствени рецепти с висококачествени съставки.thumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да инсталираш речник плъгин в браузър IE или Firefox. Това е много удобно и спестява време.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.