Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

гара̀нция

 

Тълковен речник

мн. гаранции, ж.
1. Поета отговорност, поръчителство.
2. Това, което се залага при поръчителство (обикн. пари, имущество).
3. Уверение за трайност и качество на търговска стока.
4. Прен. Залог, уверение, свидетелство.
• прил. гаранционен, гаранционна, гаранционно, мн. гаранционни (в 1, 2 и 3 знач. ). Гаранционна карта.

Банков термин: всяка писмена стипулация на някое лице(гарант), която съдържа безусловен ангажимент за плащане на задължение на трето лице(длъжник в полза на банката). Гаранцията задължава гаранта да плати незабавно всяка част от сумата, която длъжникът не плати или се окаже в невъзможност да плати при условията и в сроковете, при които същата сума става дължима и изискуема от него. Гарантът поема задължението на трето лице - агент, да плати предварително установената сума в полза на банката в случай, че контрагентът по гарантираната сделка не изпълни или се откаже да изпълни някое поето от него задължение към банката.

Синонимен речник

(същ.) обезпечение, залог, депозит, поръчителство
(същ.) осигуровка, застраховка, уверение, сигурност, свидетелство
(същ.) задължение
(същ.) поръчител, гарант
(същ.) обет, обещание, вричане, заричане
(същ.) пълномощно, препоръка

Българо-Английски речник

guarantee, guaranty, warrant(y) (и прен.); security, pledge
юр. bail
търг. surety
(предпазна мярка) safeguard
като ГАРАНЦИЯ за as a guarantee for, in security for
с ГАРАНЦИЯ on security
ГАРАНЦИЯ за една година a year's guarantee. с ГАРАНЦИЯ за две години guaranteed for two years; with a two-year guarantee
с ГАРАНЦИЯ срещу избеляване the colours are warranted fast
под ГАРАНЦИЯ юр. on bail
не давам ГАРАНЦИЯ за give no guarantee for
пускам под ГАРАНЦИЯ let out/release on bail; accept/allow/take bail, admit/hold/let to bail
пускам арестант под ГАРАНЦИЯ remand a prisoner on bail
пуснат под ГАРАНЦИЯ out on bail
несигурна ГАРАНЦИЯ aм. straw bail
внасям ГАРАНЦИЯ търг. pay a deposit
давам нещо като ГАРАНЦИЯ leave s.th. as a guarantee, pledge s.th.
казвам ти това без ГАРАНЦИЯ I give you this for what it's worth

Подробна информация от Wikipedia

Гаранционен договор - Гаранционен договор е името на договор, сключен на 16 август 1960 г. в Никозия между Република Кипър, Република Гърция, Република Турция и Обединеното кралство.
thumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.