Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

world

 

Английско-Български речник

world [wə:ld]

I. n
1. свят, мир; the other (next) ~, the ~ to come другият (оня) свят; the lower ~ адът, пъкълът, преизподнята; at the ~’s end на края на света; all over the ~, the ~ over из (по) целия свят; not for (all) the ~ за нищо на света, на никаква цена; out of this ~ внушителен, неземен, приказен; to set the ~ on fire постигам нечуван успех; ставам сензация; to come into the ~ раждам се, излизам на (виждам) бял свят; to go (out) into the ~ излизам между хората; to go out of (depart) this ~ отивам си от тоя свят; he is not long for this ~ няма да го бъде;
2. общество, хората; to know the ~ познавам хората, имам жизнен опит; all the ~ and his wife цялото общество, хора с най-различни положения; the great ~ висшето общество; a man (woman) of the ~ светски човек; човек с жизнен опит; as the ~ goes както съдят хората, както е общоприето, като света; how goes the ~ with you? how is the ~ treating (using) you? как си? как я караш? какво ново? let the ~ wag (as it will) нека хората приказват, каквото искат; to get on (rise, come up, go up) in the ~ успявам в живота, издигам се; to come down in the ~ провалям се, пропадам, обеднявам; dead to the ~
1. мъртвопиян; в унес;
2. покалугерил се; to think that the ~ owes one a living мисля, че целият свят ми е длъжен;
3. свят, “царство”; общество, среда; the mineral (plant, animal) ~ неживата материя (растителният, животинският свят); the literary ~, the ~ of letters литературният свят;
4. грамадно количество (число), безкрайно много, сума, много висока степен (of); a ~ of difference огромна разлика, разлика от небето до земята; a ~ of money сума (луди) пари;
5. за усилване: what in the ~? какво, по дяволите? for all the ~ like (as if) досущ, (напълно, съвсем) като (като че ли);
6. attr световен, всесветски; ~ affairs световни работи; • on top of the ~ на седмото небе от щастие; the best of both ~s само хубавото (предимствата) от две противоположни ситуации; to think the ~ of имам високо мнение за, ценя много; ~ without end во веки веков; the ~ is your oyster светът е в краката ти;

II. adj световен.


[´wə:ld¸bi:tiη]
-beating adj нечуван, неземен; който надминава всичко; рекорден.
[´wə:ld¸ʃeikiη]
-shaking adj сензационен; от огромно значение.
[´wə:ld¸wiərinis]
-weariness n отегченост; умора от живота; апатия.

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.