Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

life

 

Английско-Български речник

life [laif]
n (pl lives) 1. живот; ~ annuity пожизнена рента; appointment for ~ пожизнена длъжност; to come to ~ идвам на себе си, съвземам се; to bring to ~ докарвам в съзнание; възкресявам, връщам към живота; to spring to ~ започвам да действам решително, съживявам се; to depart (from) this ~ прен. умирам, отивам на оня свят; to live the ~ of Riley живуркам си, живея безгрижно (в охолство); to escape with ~ and limb спасявам си живота, леко (лесно) се отървавам; a matter of ~ and death въпрос на живот и смърт; to flee (run) for o.’s ~ бягам с все сила; for dear ~ 1) отчаяно, на живот и смърт; 2) за цял живот; for the ~ of me, for my ~ I cannot do it, I cannot do it to save my ~ да ме убиеш, не мога да го направя; to live o.’s own ~ самостоятелен съм, оправям се сам; to seek s.o.’s ~ извършвам покушение върху живота на; to take s.o.’s ~ убивам някого; to lay down o.’s ~, to give o.’s ~ давам живота си; to put ~ into s.th. вдъхвам живот на; to choke the ~ out of s.o. задушавам някого; to bother (harass, nag, plague, worry) the ~ out of s.o. изваждам душата на някого, не му давам ни минута покой; to scare (frighten) the ~ out of изплашвам (някого) до смърт, изкарвам акъла (на някого); to make s.o.’s ~ a hell правя живота на някого черен; his ~ is not worth a day’s purchase той не ще може да преживее и един ден дори; to take o.’s (own) ~ самоубивам се, посягам на живота си; to take o.’s ~ in both hands and eat it водя бурен (интензивен) живот; горя свещта от двата края; to take o.’s ~ in o.’s hands рискувам живота си, впускам се в отчаяно начинание; there is ~ in the old dog yet още го бива, има още хляб в него; while there is ~, there is hope докато човек е жив, все има надежда; ~ is a bowl of cherries животът е песен; ~ is but a span животът е само един миг, животът е кратък; everything that has ~ всичко живо; the ~ of the mind интелектуален живот, размисъл; bird ~ птичият свят, птичето царство; vegetable ~ растителност; long ~ дълголетие; at my time of ~ на моите години, на моята възраст; early ~ детство; he has seen ~ той много е видял (преживял); in o.’s ~’s time приживе, докато човек е жив; to beat s.o. within an inch of his ~ пребивам някого от бой, само дето не убивам някого от бой; many lives were lost имаше много убити (жертви); get a ~! я стига! я се разкарай! майната ти! bless my ~! Боже мой! upon my ~! честна дума! not on your ~! дума да не става! в никакъв случай! how’s ~? как сте? как са работите? my dear ~! ост. душо моя!
2. жизненост, бодрост; живот; he was the ~ of the party той бе душата на компанията; to sing with ~ пея въодушевено; пея с душа;
3. изк. натура; естествена величина (големина); to paint from ~ рисувам от натура; still ~ натюрморт; to portray to the ~ предавам (рисувам) точно; as large (big) as ~ в естествена големина; като жив; in ~ size в естествена величина; larger (bigger) than ~ неестествен, преувеличен, пресилен; true to ~ верен, естествен, правдив;
4. общество; high ~ хайлайф, светско (аристократично) общество, аристокрация, висша класа; low ~ простолюдие;
5. биография, животоописание;
6. човек, застрахован за живот (против смърт); a good ~ човек, чийто живот не е застрашен от опасност; добър обект за застраховка живот;
7. дълготрайност, живот (на машина и пр.); charge ~ време на пребиваване на ядрено гориво в реактор; full-load ~ дълготрайност при максимално натоварване;
8. сп. нов старт; друга възможност.
[´laif¸bɔi]
-buoy n спасителен пояс.
[´laif¸flout]
-float n спасителен сал.

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.