Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

black

 

Английско-Български речник

black [blæk]

I. adj
1. черен, черничък; прен. злокобен; ~ as soot (night, your hat, a coal, the devil, ink, jet, a pot, thunder) черен като катран (кюмюрджия, дявол, арап и пр.); ~ cap черна барета, която съдията слага при произнасянето на смъртна присъда; ~ flag черен флаг (емблема на пиратски кораб или знак, че е изпълнена смъртна присъда); ~ diamonds въглища, черно злато;
2. тъмен, потъмнял, затъмнен, непрозрачен; ~ darkness непрогледен мрак; the night is as ~ as pitch (as the grave, as hell) нощта е тъмна като в рог (като гроб); ~ with age потъмнял от старост; ~ eye потъмняло (насинено) око (от удар);
3. мрачен, унил, безнадежден, печален, скръбен; нерадостен; ~ care черни грижи; ~ dog sl мрачно настроение, депресия, меланхолия; ~-faced мрачен, тъмен; прен. неприветлив, натъжен;
4. ядосан, навъсен, намусен, сърдит; лош; a ~ deed лошо, престъпно дело; ~-browed навъсен; ~ (hand) gang мор. sl шайка бандити; ~ as sin навъсен, ядосан, разярен; ~ look сърдит (свиреп) поглед; to look as ~ as thunder изглеждам страшно сърдит; not so ~ as he is painted не е толкова лош, колкото го представят; a ~ sheep прен. черна овца; ~ words лоши (тежки) думи;
5. черен, тъмнокож; негърски;
6. мръсен, нечист;
7. злокобен, зловещ, фатален, гибелен; лош; ~ magic (arts) черна магия;
8. незаконен; ~ market черен (нелегален) пазар, черна борса;
9. заклет, закоравял, непоправим; ~ liar непоправим лъжец; • ~ coffee кафе без сметана (мляко); to be ~ in the face (with rage, etc.) ставам морав от гняв; to beat s.o. ~ and blue набивам до посиняване, насинявам от бой; the pot calls the kettle ~ присмял се хърбел на щърбел; ~ frost сух студ; in s.o.’s ~ books в черния списък на някого;

II. n
1. черен цвят;
2. черни дрехи, черно, траур;
3. негър, черен;
4. петно, нещо черно; сажди;
5. черните фигури (при игра на шах, табла и др.); • to be in the ~ не дължа пари никому, не съм на червено; ~ and white 1) рисунка с молив или туш; 2) attr ясен, недвусмислен, еднозначен; to put up a ~ sl постъпвам нетактично, правя гаф; to climb (get, go) into the ~ започвам да нося печалба, ставам рентабилен; to have s.th. in ~ and white имам нещо черно на бяло; he would talk ~ into white иска да обърне черното на бяло (лъжата на истина); to swear (prove) ~ is white лъжа нахално, лъжесвидетелствам; отказвам да свидетелствам; to know ~ from the white разбирам, осведомен съм, не съм вчерашен; bone ~ костни въглища; carbon ~ сажди; lamp ~ сажди, опушено (на лампа);

III. v
1. лъскам; боядисвам (обувки); боядисвам черно (лице и пр.);
2. насинявам; to ~ s.o.’s eye насинявам окото на някого;
3. разг. бойкотирам (стока);


[´blækənd´wait]
-and-white adj черно-бял, монохроматичен.

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.