Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

чист

 

Тълковен речник

чиста, чисто, мн. чисти, прил.
1. Които не е изцапан, не е мръсен. Чиста блуза. Чиста вода.
2. Който поддържа чистота. Чисти хора.
3. Който има свободна, незаета, ненакърнена повърхност. Чисто небе. Чиста страница.
4. Който не съдържа примеси. Чисто злато. Чист въздух.
5. Ясен, отчетлив, правилен. Чист звук. Чиста реч.
6. За печалба – който остава, като се приспаднат разходите. Чист доход.
7. Прен. Високонравствен, непокварен, непорочен. Чисто дете. Чист поглед. С чиста съвест.
• Вземам/взема за чиста монета. Приемам лъжа, измама за истина.
• Не му е чиста работата. Занимава се с нечестни, непочтени дела.
• Пътят е чист. Без пречки може да се продължи движение или работа.
• С чисто чело. Откровено, честно.
• Чист понеделник. Понеделник след Сирни заговезни.
• Чиста работа. Много добре свършено дело.
• Чисти ръце (имам). Не присвоявам, не крада, не се занимавам с нечестни сделки, не вземам подкупи.
• Чиста порода. Порода, в която няма следи от смесване с други породи.
• Чиста случайност. Истинска случайност, която не е подготвена.
• Чисто изкуство. Изкуство за самото изкуство.

Синонимен речник

(прил.) неоцапан, неизцапан, бистър, ясен, прозрачен
(прил.) непримесен, естествен, натурален, същински, истински
(прил.) непорочен, непокварен, нравствен, честен, неопетнен, неосквернен, девствен, невинен, идеален, непокътнат, платонически, идиличен
(прил.) безгрешен, праведен
(прил.) светъл, лазурен
(прил.) блестящ, висококачествен, с голяма стойност
(прил.) недокоснат, нов, още неупотребяван, момински
(прил.) звучен, хармоничен, леещ се
(прил.) здрав
(прил.) небесен, божествен, ангелски, блажен
(прил.) почтен, благороден
(прил.) незамърсен, без примес, чистокръвен, без примеси, без дефекти
(прил.) неподправен, нефалшифициран
(прил.) неподкупен
(прил.) открит, свободен, безопасен
(прил.) отривист, отсечен, жив, оживен, решителен, твърд, ясно очертан
(прил.) отявлен, явен, флагрантен, същи, пълен, абсолютен
(прил.) пресен, свеж
(прил.) прост, изискан, класически
(прил.) рафиниран, пречистен
(прил.) спретнат, в пълен ред, тип-топ
(прил.) кокетен, подреден, уреден, стегнат, издокаран, пременен
(прил.) напет
(прил.) строг, без нищо излишно
(прил.) хубав, четлив
(прил.) целомъдрен
(прил.) благоприличен
(прил.) чистоплътен, изпран, почистен, измит
(прил.) очевиден
(прил.) цял
(прил.) ярък, безоблачен, спокоен

Българо-Английски речник

1. clean
(чистопльтен и) cleanly
(спретнат) neat, tidy, orderly
разг. natty
(без петна) stainless, unsoilеd; unblemished
ЧИСТ въздух clear/clean/pure/fresh air
на ЧИСТ въздух in the fresh air
ЧИСТa вода pure/fresh water
ЧИСТ екземпляр/ръкопис a clean/fair copy
ЧИСТ лист хартия a blank sheet of paper
ЧИСТa работа a neat job
ЧИСТo поле (при писане и пр.) margin
ЧИСТа съвест a clear conscience
ЧИСТ съм пред съвестта си my conscience is clear, I have a clear conscience
работата не е ЧИСТа there's s.th. fishy about it
не му е ЧИСТа работата there's s.th. fishy about him
ЧИСТ глас a clear voice
ЧИСТo лице a fresh face
2. (без примес) pure, unalloyed, unadulterated; plain, absolute
(за метал и) native
ЧИСТo злато pure/finе gold
найЧИСТ диамант а diamond of the first water
ЧИСТата истина the literal/simple truth
ЧИСТa лъжа a downright lie, an eighteen carat lie
ЧИСТa вълна pure wool
ЧИСТ вълнен плат all-wool cloth
ЧИСТ спирт
3. proof alcohol
ЧИСТ българин и пp. a pure-blooded Bulgarian etc.
на ЧИСТ български in pure Bulgarian
4. (за доход, печалба) net, clear
ЧИСТa печалба net (profit)
имам... лева ЧИСТа печалба make a clear... levs
ЧИСТa загуба a dead loss
ЧИСТа заплата a net salary, разг. take-home pay
5. (за черти на лицето) clean-cut
(ясно очертан) crisp
6. (истински, същински) mere, pure, sheer, downright
ЧИСТа глупост downright/sheer/arrant/perfect nonsense
ЧИСТa лудост stark madness
ЧИСТo съвпадение mere/pure coincidence; the long arm of coincidence
вземам нещо за ЧИСТa монета take s.th. at its face value, take s.th. in good faith
не вземам всичко заЧИСТа монета take s.th. with a grain of salt, take s.th. for what it is worth
ЧИСТo изкуство art for art's sake
ЧИСТи сметки, добри приятели short reckonings make long friends

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.