хипер-

 

Тълковен речник

Представка, която в сложни думи указва превишаване на нормалното и редното.

Етимологичен речник

“над”, “върху”

Подробна информация от Wikipedia

Хипербола (литература) - Хиперболата в литературата е вид троп или стилистична фигура, която представлява силно преувеличаване на образи, предмети и действия с цел авторът да изведе на преден план съществените им особености и да изрази емоционалното си отношение към тях.
Хипервръзка - Хипервръзка (също линк, препратка или просто връзка на английски: hyperlink) в програмирането е част от хипертекстов документ, която препраща читателя към някой друг елемент в самия документ (раздел, забележка, изображение, видео и аудиоклипове) или към обект извън документа: (файл, приложен софтуер и др.), разположени локално или в компютърна мрежа.
Хипернишкова технология - Хипернишковата технология (на английски: hyper-threading, HTT) е патентована технология на Intel за осъществяване на многонишковост с цел едновременно изпълнение на няколко задачи в x86 микропроцесорите.
Хиперион (спътник) - Хиперион е естествен спътник на Сатурн. Открит е през 1848 г. от Уилям Кранч Бонд, Джордж Филипс Бонд и Уилям Ласел.
Хипербола - Хиперболата в математиката е равнинна алгебрична крива от втори ред с канонично уравнение
Хиперним - Хипероним, познат в английски като umbrella term (чадърен термин) , е дума, чието значение семантично включва други думи, наречени хипоними.
Хипергигант - Хипергигант е звезда с огромна маса и светимост.
Хиперкуб - В геометрията хиперкуб е n-мерен аналог на квадрата (n = 2) и куба (n = 3). Представлява затворен изпъкнал геометричен обект, състоящ се от взаимно перпендикулярни във всяко от n-те му измерения елементи от първа до (n-1)-ва размерност (отсечки, равнини и пространства).
Хиперхидроза - Хиперхидроза - нарича се още „профузно изпотяване“ - Hyperhidrosis (excessive sweating). Това е проява на прекомерно и засилено изпотяване на различни части от тялото.
Хипертекст - Хипертекстът е метод за представяне на информация на компютър или други електронни устройства, при който части от текст, изображения или звук могат да съдържат връзка към друга информация.thumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да инсталираш речник плъгин в браузър IE или Firefox. Това е много удобно и спестява време.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.