хипер-

 

Тълковен речник

Представка, която в сложни думи указва превишаване на нормалното и редното.

Етимологичен речник

“над”, “върху”

Подробна информация от Wikipedia

Хипервръзка - Хипервръзка (също линк, препратка или просто връзка на английски: hyperlink) в програмирането е част от хипертекстов документ, която препраща читателя към някой друг елемент в самия документ (раздел, забележка, изображение, видео и аудиоклипове) или към обект извън документа: (файл, приложен софтуер и др.), разположени локално или в компютърна мрежа.
Хипернишкова технология - Хипернишковата технология (на английски: hyper-threading, HTT) е патентована технология на Intel за осъществяване на многонишковост с цел едновременно изпълнение на няколко задачи в x86 микропроцесорите.
Хипербола (литература) - Хиперболата в литературата е вид троп или стилистична фигура, която представлява силно преувеличаване на образи, предмети и действия с цел авторът да изведе на преден план съществените им особености и да изрази емоционалното си отношение към тях.
Хиперион (спътник) - Хиперион е естествен спътник на Сатурн. Открит е през 1848 г. от Уилям Кранч Бонд, Джордж Филипс Бонд и Уилям Ласел.
Хипербола - Хиперболата в математиката е равнинна алгебрична крива от втори ред с канонично уравнение
Хиперкуб - В геометрията хиперкуб е n-мерен аналог на квадрата (n = 2) и куба (n = 3). Представлява затворен изпъкнал геометричен обект, състоящ се от взаимно перпендикулярни във всяко от n-те му измерения елементи от първа до (n-1)-ва размерност (отсечки, равнини и пространства).
Хипероним - Хипероним, познат в английски като umbrella term (чадърен термин) , е дума, чието значение семантично включва други думи, наречени хипоними.
Хипертекст - Хипертекстът е метод за представяне на информация на компютър или други електронни устройства, при който части от текст, изображения или звук могат да съдържат връзка към друга информация.
Хиперболична функция - Хиперболичната функция е въведена по аналогия с познатите от елементарната геометрия тригонометрични функции, чрез замяна на реалния аргумент с чисто имагинерен.
Хиперсексуалност - Хиперсексуалност е силно завишено сексуално желание и влечение или сексуална активност. Обикновено е свързана със занижени сексуални възбрани.thumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да инсталираш речник плъгин в браузър IE или Firefox. Това е много удобно и спестява време.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.