Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

хвъ̀рлям

 

Тълковен речник

хвърляш, несв. и хвърля, св.
1. Какво. Като замахвам, заставям нещо, което държа, да лети, да пада; мятам, запращам, отпращам. Хвърлям камъни по животните. Хвърлих чантата си.
2. Разг. Какво. Махам от себе си това, което ми пречи или не ми е необходимо; изоставям, захвърлям. През лятото хората хвърлят ботушите и обуват сандали.
3. Какво/кого. За животно – освобождавам се от товара или от ездача си. Магарето хвърли дисагите.
4. В какво. В съчетание със съществителни, означаващи състояние – предизвиквам състоянието, назовано от тях, напр. хвърлям в смут – смущавам; хвърлям в страх – плаша; хвърлям в тревога – разтревожвам, и др. – хвърлям се/хвърля се.
1. Насочвам се устремено. Хвърлям се в атака. Хвърлям се към завърналия се приятел.
2. Мятам се, скачам. Хвърлям се от терасата. Животното се хвърля от страх.
3. Започвам енергично да върша, да вземам участие. Хвърлих се да му помагам.
същ. хвърляне, ср.
• Хвърлям в очите/лицето (на някого нещо). Казвам истината (обикн. неприятна) направо, без заобикалки.
• Хвърлям в огън. Засрамвам, притеснявам някого.
• Хвърлям въдицата. Подмамвам, подвеждам някого.
• Хвърлям гръм и мълния. Отправям остри нападки срещу някого или нещо.
• Хвърля ме в огън.
1. Имам висока температура.
2. Смущавам се, притеснявам се силно.
• Хвърлям (един) поглед. Преглеждам набързо.
• Хвърлям кал/петно (върху някого или нещо). Очерням, безчестя.
• Хвърлям камъни в градината (на някого). Подмятам, намеквам за някого или на някого нещо.
• Хвърлям котва.
1. За плавателен съд – преустановявам плаването.
2. Прен. Оставам да живея някъде; заселвам се.
• Хвърлям мост. Установявам връзка между две неща.
• Хвърлям око (на някого или на нещо).
1. Много харесвам и искам да притежавам.
2. Насочвам се с намерение да предприема нещо спрямо някого или да го включа в някаква работа.
• Хвърлям петалата. Разг. Грубо. Умирам.
• Хвърлям (по) едно око.
1. Поглеждам от време на време; попоглеждам.
2. Преглеждам набързо.
• Хвърлям прах в очите (на някого). Опитвам се да заблудя някого за истинските си намерения.
• Хвърлям ръкавицата (на някого). Предизвиквам някого на спор, двубой и др.
• Хвърлям светлина (върху нещо). Разяснявам, разкривам същността.
• Хвърлям се в огъня. Излагам се на смъртна опасност за някого или за нещо.
• Хвърлям се в/на очи(те). От пръв поглед се забелязвам.
• Хвърлям се на едро. Предприемам само големи, значими дела, обикн. безрезултатно.
• Хвърлям се с главата надолу. Предприемам много рисковано, опасно начинание.
• Хвърлям си думите на вятъра. Безуспешно убеждавам, съветвам някого.
• Хвърлям всички сили. Върша нещо, без да се щадя.
• Хвърлям сянка.
1. Нарушавам доброто впечатление.
2. Злепоставям, безчестя, излагам някого или нещо.
• Хвърлям топа. Разг. Грубо. Умирам.

Синонимен речник

(гл.) мятам, захвърлям, запращам, лашкам, джасвам, изхвърлям, прехвърлям, премятам, отпращам
(гл.) стоварвам, струпвам, нахвърлям, наджасвам
(гл.) отмятам, отхвърлям, отблъсквам
(гл.) тръшкам, удрям, блъскам
(гл.) блъсвам, тръшвам, събарям
(гл.) запокитвам, подавам
(гл.) тласкам
(гл.) подхвърлям
(гл.) дръпвам рязко, правя рязко движение, трепвам

Българо-Английски речник

1. throw, книж. cast
(на земята, долу) throw down
(изсипвам) tip
(оттатък мост) throw over
(запращам) chuck, shy, (със сила) hurl, fling, whop
(котва) cast, drop
(мрежа, въдица, зарове, жребий) cast
(войски) fling, throw (на, върху, cpещу on)
(светлина) throw, shed
(смет) dump
(сянка) cast, throw, project
(в затвора) put, fling, throw (в into)
ХВЪРЛЯМ някого в затвора и clap s.o. in prison
(дреха-свалям) take off; shed
(нещо непотребно) throw аway, discard; leave off
(дреха-напролет) cast off
(изливам, изхвърлям) empty
(карти) lay
(ездача-за кон) toss, unseat
(перушина, козина) cast
ХВЪРЛЯМ.в морето (от кораб) throw overboard
ХВЪРЛЯМ камъни по pelt with stones, throw/fling/hurl stones at
ХВЪРЛЯМ си парите на вятъра throw o.'s money out of the window, throw o.'s money away
ХВЪРЛЯМ сянка върху прен. cast a blight upon
ХВЪРЛЯМ в бой throw into battle
ХВЪРЛЯМ си перата (за птица) cast o.'s feathers, moult
ХВЪРЛЯМ си хайвера spawn
ХВЪРЛЯМ чук/копие сп. throw the hammer/the javelin
ХВЪРЛЯМ торпила launch a torpedo
ХВЪРЛЯМ във въздуха blow up
ХВЪРЛЯМ оръжието lay down arms
ХВЪРЛЯМ ези-тура toss up, toss for it
не хвърляйте отпадъци no litter, don't litter the streets/the park etc.
ХВЪРЛЯМ обвинение burl an accusation
ХВЪРЛЯМ вината върху lay the blame on
ХВЪРЛЯМ поглед на/към cast a glance at, (бегло) dart/shoot a glance at
ХВЪРЛЯМ поглед крадешком steal a glance (at)
ХВЪРЛЯМгневен поглед към look daggers at
2. прен.
ХВЪРЛЯМ в скръб plunge in sorrow
ХВЪРЛЯМ в униние depress
ХВЪРЛЯМ в паника throw into a panic
ХВЪРЛЯМ око на take a look at, (харесвам) set о.'s heart on, be keen on
ХВЪРЛЯМ на боклука throw on the scrap-heap/into the dustbin, scrap
ХВЪРЛЯМ маската throw off the mask/o.'s disguise
ХВЪРЛЯМ ръкавицата throw down the gauntlet/the glove
ХВЪРЛЯМ топа kick the bucket, croak, pack up
ХВЪРЛЯМ пагона quit the army
ХВЪРЛЯМ едно вино toss off a glass of wine
ХВЪРЛЯМ си шапката (радвам се) consider o.s. lucky; be overjoyed
ХВЪРЛЯМкамъни в градината на някого take a dig at s.o.
ХВЪРЛЯМ прах в очите на някого blear s. p.'s eyes
ХВЪРЛЯМ сили в put (great) effort into, throw o.s. into
хвърли ми едни карти tell/cast my fortune
ХВЪРЛЯМ ce throw o.s. (върху on, upon), come (at), go (at)
(мятам се) toss, jerk
ХВЪРЛЯМ ce напред lunge (forward)
(гмуркам се) plunge (в into)
(нападам) fall (upon)
(нахвърлям ce) pounce (upon)
(спускам се) rush (to, at), (за куче) fly (at)
(дейно участвувам) throw o.s. (in)
ХВЪРЛЯМ се на прен. jump to
ХВЪРЛЯМ се в краката на някого throw o.s. at s.o.'s feet, fall at s.o.'s feet
ХВЪРЛЯМ се на врата на някого fall on s.o.'s neck
ХВЪРЛЯМ се в обятията на вякого fall into s.o.'s arms
той се хвърля на коня си he flung himself on his horse
готов съм да се хвърля в огъня за някого be willing/ready to go through fire and water for s.o.
ХВЪРЛЯМ се на голямо play for high stakes
хвърля се на очи it strikes the eye, it leaps to the eye; it is striking; you can see it with half an eye, it's as plain as a pikestaff/as the nose on your face
ХВЪРЛЯМ се на (с удоволствие се занимавам с) go in for

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.