Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

убеждѐние

 

Тълковен речник

мн. убеждения, ср.
1. Впечатление, мнение; съзнание, увереност. Останах с убеждение, че работата не ти харесва. Моето убеждение е, че тя ще продължи да учи.
2. Обикн. мн. Възгледи, идеи, разбирания. Политически убеждения. Леви убеждения.

Синонимен речник

(същ.) убеденост, разбиране, схващане, мнение, идея, мисъл, възглед, мироглед, идеология
(същ.) вяра, увереност, съзнание, осъзнаване, впечатление

Българо-Английски речник

1. (мнение) conviction, belief; persuasion
вътрешно УБЕЖДЕНИЕ (inner) conviction
политически убеждения political convictions/persuasions
политици с противни убеждения politicians on the other side of the fence
радикал по убеждения a confirmed radical
no мое УБЕЖДЕНИЕ in my opinion, to the best of my belief
против УБЕЖДЕНИЕ/то си against o.'s better judgment
отстоявам смело убежденията си have the courage of o.'s convictions
2. (убеждаване) persuasion
пo пътя на УБЕЖДЕНИЕто by means of persuasion

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.