Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

то́пос

 

Тълковен речник

1. матем. Тип категория в теорията на категориите, която по своите свойства напомня и обобщава категория на множествата. Топоси се използват в геометрията, топологията, математическа логика, информатика (бази данни).
2. Топос в традиционната логика и класическата риторика — аргумент (синоними: «риторическо място», «диалектическо място»), общозначима тема («обществено място»).

Използва се още в културологията и социологията.

В литературата литературният герой е носител на типични черти на характера и се проявява в конкретни исторически обстоятелства (хронос) и пространствено обусловена среда (топос).

Етимологичен речник

древно гръцки τόπος — букв. «място»; перен. «тема», «аргумент»

Подробна информация от Wikipedia

Тополовград - Топо̀ловград е град в Югоизточна България. Той се намира в Област Хасково, в близост до Елхово. Градът е административен център на община Тополовград.
Тополовград (община) - Община Тополовград се намира в Южна България и е една от съставните общини на област Хасково.
Тополи (село) - Топо̀ли е село в Североизточна България. То се намира в община Варна, област Варна. Населението му е около 3 035 души (2015).
Топонимия - Топонимията е наука, дял от ономастиката, занимаваща се със значението и имената на географските обекти, които имат съществена роля в живота на хората и чрез които те се орентират в заобикалящия ги свят.
Торос - Торо̀с е село в Северна България. То се намира в община Луковит, област Ловеч, приблизително на 55 km западно от град Ловеч.
Топография - Топографията (на гръцки: τόπος, топос – място и γραφία, графия – пиша) е приложна наука, изучаваща и прилагаща методите за изображение на географските и геометричните елементи от земната повърхност.
Тополница (приток на Марица) - Тополница е река в Южна България – Софийска област, общини Копривщица, Антон, Пирдоп, Златица, Чавдар и Ихтиман и област Пазарджик, общини Панагюрище, Лесичово и Пазарджик, ляв приток на река Марица.
Топографска карта - Топографската карта е графично изображение на част от земната повърхност върху равнина. На нея със специални топографски символи са нанесени всички съществени физични особености на земната повърхност в картографирания район – надморска височина, релеф, пещери, реки, езера, мостове, пътна мрежа, електропроводи, постройки, растителност и други.
Тополово (област Пловдив) - Тополово е село в Южна България, област Пловдив, община Асеновград.
Тополчане (област Сливен) - Тополчане е село в Югоизточна България. То се намира в община Сливен, област Сливен.
thumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.