Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

та̀йна

 

Тълковен речник

мн. тайни, ж.
1. Това, което се пази да не се узнае от другиго. Умееш ли да пазиш тайна• Това е моята тайна.
2. Загадка, неяснота. Как работи тая машина, си остана тайна за мене.
3. Обикн. мн. Тайнственост, потайност. Тайните на мафията. Тайните на нощния живот.

Библейско тълкуване: В Св. Писание, под тази дума се разбират онези религиозни истини, които без едно откровение от Бога, биха останали неразбираеми за човека. Нашият Спасител е казал на учениците си, че те са блажени, защото Бог им е открил тайните на царството - Мт. 16:17, 11:25; Лк. 10:21-24. Павел обяснява думата в Еф. 3:1-9, и често говори за "тайната на благовестието", за "тайната на Христовия кръст", за "тайната на Христа", която бе неизвестна на първите векове, за "тайната на въплъщението", на "възкресението", и др. - Рим. 11:25; 1Кор. 2:7-10, 4:1, 13:2, 15:51; 1Тим. 3:9,16. Тогава, тези са се наричали "тайни", не само защото съдържаха някои неща, които надвишават човешкия ум, и други, които никога никой нямаше да узнае, ако Божия син и Святия Дух не бяха им ги открили, но и затова, защото те не са ги откривали на всекиго безразборно, според самото поучение от Христос към апостолите: "Не давайте свето нещо на псетата; нито хвърляйте бисерите си на свинете" - Мт. 7:6. На едно място "тайна", изглежда че означава целия кръг на Божието разпореждане в Божиите предначертания от начало и до века - Отк. 10:7, 11:15.

"Тайната на седемте звезди" - Отк. 1:20, е едно иносказание, което представя седемте Азиатски църкви, под вид на седем горящи светила. Така и "Великият Вавилон", е едно иносказателно представяне на духовния Вавилон, и "Аз ще ти кажа тайната на жената", ще рече, "ще ти дам едно изяснение на това иносказание" - Отк. 17:5,7.

Синонимен речник

(същ.) загадка, енигма, потайност, мистерия
(същ.) секрет, дискретност
(същ.) неизвестност

Българо-Английски речник

secret; mystery, enigma; riddle
(пазене на тайна) secrecy
държавна ТАЙНА а state secret
строга ТАЙНА a top secret
служебна ТАЙНА an official secret
лекарска/адвокатска ТАЙНА medical/legal secret/secrecy
обществена ТАЙНА an open secret
това не е ТАЙНА it's no secret
пазяТАЙНА keep a secret
държа/пазя в ТАЙНА keep in secrecy, keep secret
not breathe a word to anyone, разг. keep under o.'s hat
държа/пазя в строга ТАЙНА keep in strict secrecy
посвещавам някого в ТАЙНА let s.o. into a secret
посветен съм в ТАЙНА та be in the secret
доверявам тайните си на някого take s.o. into o.'s confidence
раздрънкам ТАЙНА разг. let the cat out of the bag

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.