Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

съвсѐм

 

Тълковен речник

нареч.
1. До крайна степен; напълно, съвършено. Облякох съвсем нова рокля. Съвсем забравих.
2. С отрицание – никак, ни най-малко. Съвсем не е страшно.
• Съвсем не! Отрицателен отговор при запитване според военния устав; не.

Синонимен речник

(нар.) напълно, изцяло, всецяло, основно, из корен, съвършено, досущ, подробно, детайлно, буквално, дословно, докрай, еднакво, дибидюс
(нар.) като цяло
(нар.) изключително
(нар.) навсякъде, открай докрай
(нар.) окончателно
(нар.) крайно
(нар.) цялостно
(нар.) пряко, точно, веднага, незабавно, ей сега

Българо-Английски речник

quite
(напълно) entirely, completely; absolutely
(изцяло) totally, altogether
(съвършено) wholly, utterly, thoroughly, разг. clean
СЪВСЕМ не not at all
(ни най-малко) not in the least; by no means, in no way; nothing of the kind; far from it
воен. no, sir!'СЪВСЕМ друг quite/altogether different
СЪВСЕМбуден wide awake
СЪВСЕМ гол stark naked
СЪВСЕМ луд stark/raving mad
СЪВСЕМ глух stone-deaf
СЪВСЕМ нов brand new
СЪВСЕМ мокър wet through (and through)
СЪВСЕМ прав perfectly right
СЪВСЕМ прогнил rotten throughout/out and out
СЪВСЕМ сам all alone; all by himself
СЪВСЕМ невъзможно downright impossible
СЪВСЕМ не лош far from bad, not too/half bad, not bad at all
СЪВСЕМ малко just a bit/little
СЪВСЕМ мъничко a wee bit, (за питие) just a drop
СЪВСЕМ вярно quite so; quite true
СЪВСЕМ отначало at the very beginning/onset
СЪВСЕМ близо до quite near, прен. within an inch/ace of
СЪВСЕМ естествено е it's only natural
той е СЪВСЕМ млад he is quite a young man
СЪВСЕМ сигурен quite/dead sure
СЪВСЕМ съшият absolutely/quite the same
СЪВСЕМ неочаквано most unexpectedly
ти си СЪВСЕМ на погрешен път you are all wrong
СЪВСЕМ е свършено с него it's all up with him
това е СЪВСЕМ удобно за мек that suits me fine
това СЪВСЕМ не ми харесва I don't like it a/one bit
той СЪВСЕМ не е очаквал това he never expected this/that
той СЪВСЕМ не мислеше, че he little thought that, little did he think that
СЪВСЕМ не знам I've no idea. I haven't the slightest idea
СЪВСЕМ забравих да питам I clean forgot to ask

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.