синтѐз

 

Тълковен речник

м., само ед.
1. Метод на изследване, който свързва отделните елементи в едно цяло и по този начин изучава същността на явленията.
2. Спец. В химията – процес на получаване на сложни химически съединения от прости.

Синонимен речник

(същ.) обобщение, генерализация, дедукция, извод, уеднаквяване

Българо-Английски речник

синтѐз
м. и синтѐза ж., само ед. synthesis, pl. syntheses.

Подробна информация от Wikipedia

Синтез - Синтезът (произлиза от гръцкото σύνθεσις със значение съединяване, свързване) е процес или метод на обединяване на два или повече отделни елемента или съставни части в едно цяло или в една съвкупност.
Синтезатор - Синтезаторът е музикален инструмент от групата на електронните инструменти. Той генерира звук по електронен път, използвайки техники като адитивен и субтрактивен синтез, честотна модулация, физическо моделиране или фазово изкривяване.
Синтез, Трон II - „Синтез, Трон II“ (на гръцки: Σύνθεσις, Θρόνος II) е картина от кипърския художник Андреас Хрисохос от 1969 г.
Синтетична теория за еволюцията - Синтетичната теория за еволюцията (СТЕ), или още позната като неодарвинизъм, или съвременна теория за еволюцията представлява съвкупност от идеи на различни биолози, които заедно образуват обединената теория за еволюцията в нейния съвременен вид.
Син език - Син език (на латински: Febris catarrhalis ovium, на английски: Bluetongue disease) или Заразна катарална треска по овцете, е неконтагиозно вирусно заболяване по домашните и дивите преживни животни.
Синтетичен език - Синтетичен език е език, в който думите се състоят от повече от една морфема.
Синтетичен елемент - В химията, синтетичен елемент или изкуствен елемент е химичен елемент, който не може да бъде намерен в природата, а единствено може да бъде създаден по изкуствен път.
Синтетично миещо вещество - Синтетични миещите вещества представляват алкални соли на естерите на алкилсулфоновите киселини. Имат измиващо действие, подобно на сапуните, но са различни по състав.
Синтетична популация българска млечна овца - Синтетична популация българска млечна овца е най-многобройната, най-широко разпространена и най-новата българска порода овце с предназначение добив на вълна, мляко и месо.
Синтенисова перуника - Синтенисова перуника (Iris sintenisii) е растение от семейство Перуникови. Среща се и в България. Видът не е застрашен.thumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да инсталираш речник плъгин в браузър IE или Firefox. Това е много удобно и спестява време.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.