Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

сѝнор

 

Тълковен речник

мн. синори, (два) синора, м. Граница, разделяща имотите на различни хора, обикн. нивите; межда, слог, бразда. Оттатък синора е нивата на кмета.
прил. синорен, синорна, синорно, мн. синорни.

Синонимен речник

(същ.) бразда
(същ.) раздел, предел, граница, линия, преграда
(същ.) граничен камък

Българо-Английски речник

boundary (of a field), (field) boundary, boundary strip
спор за СИНОР а boundary dispute
служа за СИНОР на mark the boundary of

Подробна информация от Wikipedia

Синдром на Прадер-Вили - Синдромът на Прадер-Вили (съкратено СПВ) е сравнително рядко генетично заболяване, при което седем гена в сегмент 15q11 – 13 на 15-та хромозома вкупом или частично са делетирани или не се експресират.
Синдром на придобитата имунна недостатъчност - Синдромът на придобитата имунна недостатъчност (СПИН) е заболяване на човешката имунна система, причинено от вируса на човешката имунна недостатъчност (ХИВ).
Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност - Хиперкинетично разстройство с нарушение на вниманието, ХРНВ (на английски: Attention-Deficit Hyperactivity Disorder, съкратено ADHD) e заболяване, което, в зависимост от критериите на диагностициране, засяга приблизително 3 – 5% от населението на света .
Синдром на Даун - Синдром на Даун или тризомия 21 е вид геномна аномалия при хората. Дължи се на появата на трета хромозома в 21-вата хомоложна двойка, оттам и терминът „тризомия 21“.
Синоним - Синонимите са близки по значение думи, които се различават по форма — пишат се и се чуват различно. Произходът на думата е от старогръцки син (σύν) означава „с“ и онома (ὄνομα) – „име“.
Синдром на Турет - Синдромът на Турет (на английски: Tourette syndrome, Tourette's syndrome, Tourette's disorder, Gilles de la Tourette syndrome, GTS, Tourette's или TS) е наследствено неврологично заболяване, при което пациентът страда от множество двигателни и речеви тикове, които се появяват в детството и периодично се променят.
Синдром на Аспергер - Синдромът на Аспергер е психично разстройство от аутистичния спектър, характеризиращо се със значителни трудности в социалното взаимодействие и невербалното общуване, съпътствани от ограничени и повтарящи се модели на поведение и интереси.
Сигорни Уийвър - Сиго̀рни Уийвър (на английски: Sigourney Weaver; истинско име Сюзан Александра Уийвър, на английски: Susan Alexandra Weaver) е американска актриса.
Синхронна машина - Синхронна машина е краткото име на Синхронна електрическа машина за променлив електрически ток. Когато се използва като генератор, синхронната машина е по-известна като алтернатор.
Синдром на професионалното изчерпване - Синдром на професионалното изчерпване (на английски: burnout) е понятие, използвано в статията „Прегарянето: Високата цена на високите постижения“ на американския психиатър Хърбърт Фройденбергер през 1974 г., който забелязва този синдром сред своите колеги.
thumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.