Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

пу̀скам

 

Тълковен речник

пускаш, несв. и пусна, св.
1. Какво/кого. Преставам да държа нещо, давам му свобода. Пускам чанта. Пускам ръката на някого.
2. Кого/какво. Давам свобода на някого или на нещо да си отиде, да се движи навътре или навън. Пускам го от затвора. Пускам го да отиде на кино. Пускам го да влезе.
3. Остар. Само в трето лице. За църква, училище и др. – освбождавам хората от занятия, служба. Църквата пусна.
4. Какво. Задвижвам, задействам, включвам. Пускам бойлер. Пускам грамофон.
5. Какво. Насочвам в определена посока. Пускам нов автобус до Варна.
6. Какво, в какво. Подлагам на действието, посочено от съществителното име. Пускам в продажба нови телевизори.
7. Какво. За нещо, което расте – растения, брада, мустаци – оставям да расте. Пускам мустаци. Пускам корен.
8. Какво. Разпространявам, разгласявам. Пускам слух. – пускам се/пусна се.
1. Преставам да се държа. Внезапно се пуснах и паднах.
2. Разг. Впускам се.
• Пускам корени. Настанявам се на едно място, не искам да ходя другаде.
• Пускам глас. Започвам да говоря високо; викам.
• Пускам котва. Задържам се на едно място по-дълго време.
• Пускам муха/фитили (на някого). Заинтригувам, подстрекавам.
• Пускам (една) вода. Жарг. Отивам да пикая.
• Пускам(го) да пасе. Жарг. Оставям някого да прави каквото си иска.

Синонимен речник

(гл.) пущам, освобождавам
(гл.) пропускам, изтървавам, напущам
(гл.) разпущам, отпущам, разслабвам, разтягам
(гл.) привеждам в действие, задвижвам, раздвижвам
(гл.) спускам, свалям
(гл.) издавам, публикувам
(гл.) стартирам

Българо-Английски речник

пусна 1. (позволявам) let (да-)
allow, permit (да to)
(да влезе) let in
(да излезе) let out
(да мине) let through
няма да те пусна I won't let you go
не го пускайте да влезе don't let him in
keеp him out
ПУСКАМ някого в отпуск let s.o. go on leave, give s.o. leave of absence
ПУСКАМ наематели take in lodgers; let a house/room, etc.
цензурата пусна статията the censor passed the article
2. (освобождавам) set free; release; turn/let loose
(без наказание) Jet off
ПУСКАМ на свобода set free; release
(птица) let out
ПУСКАМ куче let a dog loose
ПУСКАМ под гаранция release on bail
3. (привеждам в действие, движение) start, put in action/operation
(машина) set in motion; set going
(мотор) start
ПУСКАМ нещо в ход/движение start s.th., set/get s.th. going, set s.th. in train
ПУСКАМ в действие (завод и пр.) put into operation; commission
ПУСКАМ отоплението turn on the heating
ПУСКАМ радиото switch/turn on the radio
ПУСКАМ плоча play a record
ПУСКАМ фонтан/шадраван set a fountain playing
ПУСКАМ чешмата/водата turn on the tap/the water
4. (оставам да падне) drop, (и бомба) let fall
(нещо, което държа) let hold of; lose/leave hold of, let go (of)
той пусна въжето he let go (his hold of) the rope
пусни ми ръката let go of my hand
5. (изпускам, излъчвам) let out, emit
(давам мляко и пр.) give, yield
ПУСКАМ искри let out sparks
ПУСКАМ водата от нещо let the water out of s.th.
ПУСКАМ вода в клозет flush a toilet
ПУСКАМ пара let/blow off steam
ПУСКАМ дим emit smoke, (от цигара) exhale smoke
ПУСКАМ отрова (за змия) eject poison
този плат пуска this material is not colour-fast
може да пусне (за плат) the colours may run
6. (изпращам, отправям) send, release, let off
ПУСКАМ в обръщение issue, circulate
ПУСКАМ нови пощенски марки issue new postage stamps
ПУСКАМ на пазара put on the market
ПУСКАМ в продажба offer for sale
заводът пуска само доброкачествени стоки the plant turns out high-quality goods only
ПУСКАМ от печат release
ПУСКАМ нова книга (за автор) publish a new book
ПУСКАМ филм (по екраните) release a film
ПУСКАМ подписка за start a subscription for,invite subscribers for
ПУСКАМ окръжно send out a circular (letter), circulate a memorandum
ПУСКАМ влак/рейс run a train/bus
ПУСКАМ хвърчило fly/sail a kite
ПУСКАМ кораб launch a ship
ПУСКАМ ракета launch/fire a rocket
ПУСКАМ ракети (фойерверки) let off fireworks
ПУСКАМ торпила fire/launch a torpedo
ПУСКАМ стрела shoot/send an arrow
ПУСКАМ котва вж. котва
ПУСКАМ сонда за drill/bore for, (изследвам) prospect for
ПУСКАМ балон/гълъб release/fly a balloon/pigeon
ПУСКАМ на паша turn out to graze
ПУСКАМ кон в галоп/тръс gallop/trot a horse
7. (оставям да расте) (let) grow
ПУСКАМ си брада/мустаци grow a beard/moustache
ПУСКАМ си косата let o.'s hair grow
гледай каква коса е пуснал look what a mop of hair he's grown/he has
ПУСКАМ корем become pot-bellied/paunchy, grow/develop/get a pot-bеlly/corporation
ПУСКАМ гуша grow/develop/get a double chin
ПУСКАМ издънки/филизи shoot, sprout
ПУСКАМ корен(и) take/strike root (и прен.), ПУСКАМ листа put forth leaves
ПУСКАМ пипала throw out tentacles/feelers
8. (отпускам, отхлабям) (поводи) loosen
(дреха) let out, widen
ПУСКАМ юздите на give the rein to (и прен.)
ПУСКАМ му края вж. котва
9. (разправям, разпространявам) spread
ПУСКАМ шеги crack jokes
ПУСКАМ слухове spread/start/circulate rumours
10. (свършва се) be over
църквата/киното пусна the service/film is over
ПУСКАМ бюлетина vote
ПУСКАМ в ход всички средства leave no stone unturned; move heaven and earth
ПУСКАМ кръв на някого bleed s.o.
ПУСКАМ глас shout/cry at the top of o.'s voice
11. vote
ПУСКАМ някому муха/фитили вж. котва, фитил
ПУСКАМ писмо

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.