Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

продължа̀

 

Тълковен речник

продължиш, мин. св. продължих, мин. прич. продължил, св. – вж. продължавам.

Българо-Английски речник

продължа̀
= продължа̀вам гл.
1. прех. lengthen; prolong, extend; continue; (традиция) carry on; (абонамент, договор) renew; геом. produce; ~ да continue (to c inf. или c ger.), keep/go on (c ger.); ~ да съществувам linger on (и до into), remain in being, (въпреки трудности) persist; ~ делото на някого take up where s.o. has left off; ~ живота на прен. give s.o. a new lease of life; ~ прекъснат разказ resume o.’s story; ~ престоя си prolong s.o.’s stay; ~ пътя си за go on to, continue on o.’s way to; ~ работата си proceed with o.’s work; carry on with o.’s work; ~ рода си continue/reproduce/perpetuate o.’s kind, propagate o.’s species, perpetuate o.s.;
2. непрех. continue, go on, last; (за разговор и пр.) proceed, be in progress; боят още продължава the fighting is still in progress; конференцията продължава the conference is underway; продължава в следващия брой to be continued in our next issue; продължавай! go ahead! go on! продължавай в същия дух! keep it up! ~ и през нощта go on/continue into the night; extend into the night; филмът ще продължи до късно the film will run late.

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.