Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

при

 

Тълковен речник

предлог. За означаване на:
1. Непосредствена пространствена близост, която може да е свързана и с движение за достигането и; до, близо до, около, край. Ела при мен! Стоя при прозореца.
2. Прибавяне, присъединяване; към, заедно с. Пишете ме при вас.
3. Време. При Борил богомилите са били подложени на гонения.
4. Обстоятелства, съпътстващи действието. При толкова работа намери време и за нас. При това положение нямаме голям избор.
5. Пребиваване на определено място, в къщата на определено семейство, човек; у. Детето живее при баба си.
6. Контакт, връзка с известен специалист, професионалист, от когото се търси помощ, услуга. Подстригвам се при млада фризьорка.
7. Включване в състава на нещо. Факултетски съвет при Филологическия факултет.
8. Сравнение. Аз съм лебед при нея.
• При все това. Въпреки това.
• При все че. Въпреки че.

Синонимен речник

(предл.) до, близо, в съседство, в допир, в съприкосновение

Българо-Английски речник

1. (близо до) at, near, by. close to
той е ПРИвратата he is at the door
той живее ПРИ гарата he lives near the station
ПРИ огъня by the fire
битката ПРИ Сливница the battle of Slivnitsa
2. (заедно с) with; at
(под ведомството на, в състава на) under, attached to, in, at
той живее ПРИ баща си he lives with his father, he lives at his father's (house)
всичките документи са ПРИ него he has all the documents with him
болницата ПРИ дивизията the hospital attached to the division
преподавател ПРИ катедрата по a lecturer at the department of
3. (до,кьм) (за посока) to
отидохме ПРИ министъра we went to the minister
4. (за време) in. during, on, at; at the time of; under
ПРИ изгрев слънце at sunrise
ПРИ пръв случай as soon as possible; at the first opportunity
ПРИ сключването на договора on signing the treaty/contract
ПРИ отваряне на вратата on/upon opening the door
ПРИ пресичане на улицата when/in crossing the street
ПРИ тази новина at the news
ПРИ тези думи with these words; on/upon hearing these words
ПРИ царуването на during the reign of, under
ПРИ социализма under socialism
5. (при наличието на) with; with... at hand; for; under; in (the presence of)
(в случаи на) in case of
ПРИ такива познания/способности/връзки with such knowledge/talents/connections
ПРИ такова здраве with such health
(за недобро здраве) when o.'s health is so poor, o.'s health being so poor
ПРИ всичкото му уважение for all his respect
ПРИ толкова синове with so many sons
ПРИелектрическа светлина by electric light
ПРИдобра воля with good will
ПРИ подобни обстоятелства under such circumstances
ПРИ това положение as things are/stand, that being the case
ПРИ следните свидетели in the presence of the following witnesses
ПРИ закрити врата юр. in camera
ПРИ нагряване/охлаждане when heated/chilled
ПРИ дълбоко мълчание amid complete silence
състезанието мина ПРИ добър ред the contest passed in perfect order
6. (в сравнение с) in comparison with, compared to
ПРИ това however, besides; at that
ПРИ все, че although
ПРИ все това for all that; in spite of everything, nevertheless

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.