Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

през

 

Тълковен речник

предлог.
1. Проникване, преминаване напряко или от единия до другия край на обекта. През реката. През стаята. През тълпата. Чанта през рамо.
2. Прехвърляне отгоре от другата страна на обекта; над. През оградата. През прозореца. Мост през реката. През глава.
3. Разстояние; отвъд, оттатък. През две стаи. През две преки.
4. Период от време, в рамките на който се върши нещо. През пролетта. През март.
5. Периодични интервали от време. През два часа. През ден.
6. По време на. През коледните празници бях вкъщи.
• През главата (на някого). Без знанието, без разрешението.
• През зъби. Злобно.
• През куп за грош. Небрежно, немарливо.
• През пръсти. Нехайно, небрежно, повърхностно.

Синонимен речник

(предл.) прямо, пряко, чрез

Българо-Английски речник

1. (за място) through; by way of, via
(пряко) across
(no, отгоре) over
гледам ПРЕЗ look through
влизам/излизам ПРЕЗ предната врата come in/go out through/at/by the front door
показвам си главата ПРЕЗ вратата thrust o.'s head in at the open door
гледам ПРЕЗ прозореца look out of the window
гледам ПРЕЗ рамото на look over the shoulder of
ПРЕЗ полето/гората across the fields/woods
минавам ПРЕЗ граница cross a frontier
прескачамПРЕЗ ограда jump (over) a fence
минавам ПРЕЗ река cross/ford a river
да се върнем ПРЕЗ Пловдив let's return by way of/via Plovdiv
хващам някого ПРЕЗ кръста/рамото put o.'s arm around s.o.'s waist/shoulders
удрямПРЕЗ лицето slap in the face
къщата им е ПРЕЗ улицата their house is across the street/over the way
метнат ПРЕЗ рамо slung across o.'s shoulder
2. (за време) in, during; in the course of
ПРЕЗ зимата/лятото in (the) winter/(the) summer; during the winter/summer
ПРЕЗ януари in January
ПРЕЗ деня during the day, in the daytime; by day
ПРЕЗ нощта during the night, at night; by night
ПРЕЗ целия ден all day long
ПРЕЗ цялата нощ all night long/through, all through the night, throughout the night
ПРЕЗ вековете/годините down the ages/years
ПРЕЗ цялата война/година throughout the war/year
ПРЕЗ целия си живот all/throughout o.'s life, in all o.'s born days
ПРЕЗ последните години in recent years
ПРЕЗ десетата си година in o.'s tenth year
ПРЕЗ празниците during/over the holidays
ПРЕЗ време на закуска/обед at/during breakfast/lunch
ПРЕЗ време на преговорите/разговора in the course of the negotiations/conversation
ПРЕЗ деня/сутринта/вечерта на on the day/morning/evening of
3. (интервал) at intervals of, at an interval of
ПРЕЗ три сантиметра at intervals of 3 cm
ПРЕЗ ден/месец every other/second day/month
ПРЕЗ понеделник every second/other Monday, on alternate Mondays
ПРЕЗ два часа every two hours, every second hour
ПРЕЗ колко време? how often? ПРЕЗ ден ПРЕЗ два every other day or so
ПРЕЗ две улици two blocks away
ПРЕЗ една улица от within a street/block of
ПРЕЗ една маса one table away
ПРЕЗ една къща the next house but one
един ПРЕЗ друг helter-skelter, pell-mell; one after the other
усмихвам се ПРЕЗ сълзи smile through o.'s tears
ПРЕЗ девет села в десето across the mountains and over the hills; in a far. far distant country

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.