Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

преда̀вам

 

Тълковен речник

предаваш, несв. и предам, св.
1. Какво. Давам от ръка в ръка нещо; връчвам. Предавам писмо.
2. Какво. Давам във властта на някого, на разположение на някого. Предавам имота по наследство.
3. Какво. Съобщавам нещо чуто. Предавам получената информация.
4. Какво. Излъчвам, разпространявам чрез технически средства. Предавам по радиото. Предавам по факса.
5. Какво. Възпроизвеждам, изобразявам, излагам. Трудно предавам чувствата си в картина.
6. Какво. Преподавам. Предавам история.
7. Кого/какво. Изменям, нарушавам верността към нещо или към някого; издавам. Предавам приятеля си. Предавам идеите си.
8. Какво. Отдавам. Предавам на земята останките. – предавам се/предам се.
1. Отдавам се в нечия власт, в нечие разпореждане. Предавам се в полицията.
2. Прен. Признавам се за победен; капитулирам.

Синонимен речник

(гл.) давам, връчвам, отпущам, отстъпвам, предоставям
(гл.) издавам, издайнича, предателствувам, изменям
(гл.) поверявам
(гл.) возя, превозвам, прекарвам, закарвам, придвижвам, пренасям
(гл.) освобождавам, изнасям, доставям
(гл.) описвам, обрисувам
(гл.) съобщавам, изразявам, казвам, говоря
(гл.) споделям, разменям

Българо-Английски речник

1. give; deliver; turn over, transfer
(подавам) hand over
(по-нататьк) pass on, transmit
(връчвам) hand in
юр. serve
(нещо взето) return
(престъпник) deliver/give up, turn over, surrender, (на друга държава) extradite
(оръжие) give up
ПРЕДАВАМ(на следващите поколения) hand down
ПРЕДАВАМ на съхранение deposit for safe-keeping
ПРЕДАВАМ на съд bring to court/trial; hand over to justice
ПРЕДАВАМ на смърт hand over for execution
ПРЕДАВАМ на забвение bury in oblivion
ПРЕДАВАМ на огън(я) commit to the flames
ПРЕДАВАМ от ръка на ръка pass from hand to hand
ПРЕДАВАМ пo наследство hand down
ПРЕДАВАМ опита си pass on o.'s experienceПРЕДАВАМ богу дух yield (up) o.'s soul, шег. give up the ghost
2. (извършвам предателство) betray
3. (съобщавам) tell, inform; convey; communicate, impart; transmit
ПРЕДАВАМ пo радиото/телевизията broadcast/announce over the radio/on television
ПРЕДАВАМ no телефона communicate/tell over the telephone
ПРЕДАВАМ поръчение deliver a message
ПРЕДАВАМ нареждане deliver an order; pass the word
ПРЕДАВАМ поздрави на convey greetings to; send o.'s best regards to
ПРЕДАВАМ впечатленията си give/recount o.'s impressions
говорителят предаде точно думите на автора the speaker quoted/cited the exact words of the author
4. (възпроизвеждам, изобразявам) render, convey
5. вж. преподавам
6. (за радиостанция и пр.) be on the air; broadcast
не ПРЕДАВАМ be off the air
ПРЕДАВАМ ce surrender, give o.s. up; yield; hang out/show the white flag
воен. lay down arms
ПРЕДАВАМ се в плен yield o.s. prisoner
ПРЕДАВАМ се на милостта на победителя surrender at discretion
ПРЕДАВАМ се на отчаяние give o.s. up to despair, abandon o.s. to despair
ПРЕДАВАМ се на пороци indulge in vice
ПРЕДАВАМ се на мечти fall into a reverie, give o.s. up to daydreams

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.