Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

отгово̀рност

 

Тълковен речник

отговорността, мн. отговорности, ж.
1. Само ед. Съзнание за дълг, за поет ангажимент, за изпълнение на задължение. Проявявам голяма отговорност. Отнасям се с отговорност.
2. Задължение, натоварване с важни задължения. Поемам отговорност.

Синонимен речник

(същ.) ответственост
(същ.) вина, риск
(същ.) задължение
(същ.) наказание
(същ.) ангажимент, обвързване
(същ.) наблюдение, надзор, грижа
(същ.) поръчение, опека, управление, контрол

Българо-Английски речник

responsibility; trust
юр. amenability
солидарна ОТГОВОРНОСТ joint responsibility
чувство за ОТГОВОРНОСТ a sense of responsibility
на своя ОТГОВОРНОСТ on o.'s own responsibility
ОТГОВОРНОСТи на държавата cares of state
ОТГОВОРНОСТ пред закона liability before the law
нося ОТГОВОРНОСТ bear responsibility, be answerable (for)
нося голяма ОТГОВОРНОСТ bear a heavy responsibility
поемам ОТГОВОРНОСТ assume a responsibility
поемам лична ОТГОВОРНОСТ assume personal responsibility
поемам ОТГОВОРНОСТта take the responsibility
бягам от ОТГОВОРНОСТ evade o.'s responsibility
стоварвам ОТГОВОРНОСТта върху pin responsibility on
привличам/подвеждам под ОТГОВОРНОСТ indict (за for като as)
ОТГОВОРНОСТта остава у/пада върху the responsibility rests with
търся ОТГОВОРНОСТ от take s. o, to task, bring s.o. to bookthumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.