Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

осно̀вен

 

Тълковен речник

основна, основно, мн. основни, прил.
1. Който служи за основа, за опора. Основен камък.
2. Най-важен, най-значим, главен. Основен проблем. Основен доклад.
3. Спец. В химията – който проявява качества на основа.
4. Прен. Който обхваща нещо из основи; цялостен, радикален. Основен ремонт.
5. Който се отнася до задължителното образование (до 8 клас). Основно образование. Основен учител.
• Основен закон. Конституция.
• Основен цвят. Един от трите цвята – жълт, син и червен, при чието смесване се получават останалите.

Синонимен речник

(прил.) елементарен, първичен, начален, необходим
(прил.) важен, главен, съществен, централен, средищен, възлов
(прил.) коренен, радикален, задълбочен, цялостен, пълен
(прил.) най-важен, първостепенен
(прил.) пръв, ръководещ, върховен
(прил.) ключов, жизнен
(прил.) присъщ, вроден
(прил.) най-ранен, най-стар, първоначален
(прил.) значителен, голям, фактически, истински
(прил.) кардинален
(прил.) структурен, организиран, систематичен

Българо-Английски речник

basic, fundamental, underlying
(главен) main. chief, principal, cardinal
(цялостен) radical, thorough-going
(първичен) primary; тех. middle
хим. basic
(за съчинения) standard
ОСНОВЕН доклад a main report
ОСНОВЕН закон a fundamental/basic law
ОСНОВЕН камък a foundation stone
ОСНОВЕН капитал basic/fixed capital, stock-in-trade
ОСНОВЕН материал source material
ОСНОВЕН преглед a thorough examination
ОСНОВЕН речников фонд a basic stock of words
ОСНОВЕН тон муз. и прен. keynote
основна храна basic food, staple diet
съставям основната храна на form the staple diet of
основна заплата basic pay
основна причина a fundamental cause
основна книга (по даден въпрос) a standard book
основна биография a standard life
основна мисъл keynote
основна дума (в речник) key-word
основна работа a regular/full-time job
основна слабост/грешка an inherent weakness/mistake
основна гласна a stem vowel
основно положение a basic assumption
основно почистване (на къща) a spring cleaning, (на машина и пр.) a thorough cleaning
основно правило a cardinal rule
основно значение a primary meaning
основно училище a primary school
основно уреждане (на въпрос) a comprehensive settlement
основното (в учение и пр.) the essential/main thing
основни въпроси main/basic problems, background problems
основни принципи underlying principles
основни начала points of reference
основни линии/черти terms of reference, basic lines
в основните си черти/линии in substance, in the main
основни познания thorough/intimate knowledge (no of)
основни учебни предмети basic subjects/studies
основни цветове primary colours
основните форми на механиката mechanical powers

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.