Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

освобожда̀вам

 

Тълковен речник

освобождаваш, несв. и освободя, св.
1. Кого/какво. Правя свободен. Освободиха пленниците.
2. Кого, от какво. Давам възможност на някого да не извършва, да не прави нещо. Освобождавам те от изпит.
3. Кого. Уволнявам; прекратявам трудов договор. Освободиха я по взаимно споразумение.
4. Какво. Отпускам, разхлабвам. Освободи малко прегръдката си.
5. Какво. Опразвам, очиствам. Трябва да освободим място за хладилника. – освобождавам се/освободя се.
1. Ставам свободен, имам свобода.
2. Ставам свободен, не зает.
3. Отървавам се от задължение.
• Освободи стаята. Напусни, излез!

Синонимен речник

(гл.) избавям, спасявам, отървавам, троша вериги, пускам на свобода, развързвам, отърсвам
(гл.) опразвам, изпразвам, напускам, изоставям, овакантявам
(гл.) измъквам
(гл.) отвързвам, откопчавам, откачам
(гл.) предавам, връчвам, издавам, изнасям, доставям
(гл.) разхлабвам, отпускам
(гл.) разединявам, отцепвам, прекъсвам, изключвам
(гл.) разтоварвам, облекчавам

Българо-Английски речник

1. free, set free, liberate, set at liberty, (от затвор) discharge, release
ОСВОБОЖДАВАМ от робство/зависимост и пр. emancipate (from)
ОСВОБОЖДАВАМ задържано лице set free/dismiss a detainee
ОСВОБОЖДАВАМ от залог redeem, take out of pledge
2. (избавям) release, relieve, ease (of)
(от затруднение и пр.) extricate (from)
( откъсвам, отскубвам) disentangle, disengage (from)
ОСВОБОЖДАВАМ от товар relieve/ease of a burden
ОСВОБОЖДАВАМ от задълженията му/от всякаква отговорност relieve s.o. of his obligations/of all responsibility
ОСВОБОЖДАВАМ от отговорност dispense/exonerate from responsibility
ОСВОБОЖДАВАМ от грижа ease of a care
ОСВОБОЖДАВАМ ръката си disengage o.'s hand
ОСВОБОЖДАВАМ от окови unshackle
3. (от данък, военна служба и пр.) exempt from
ОСВОБОЖДАВАМ от данъци exempt from taxes
ОСВОБОЖДАВАМ от военна служба exempt from military service
ОСВОБОЖДАВАМ от действителна служба поради болест и пр. воен. invalid
ОСВОБОЖДАВАМ от наряд воен. exempt from fatigue
бивам освободен от наряд be excused a fatigue
бивам освободен от изпит be exempt from an examination
бивам освободен от други задължения be excused other duties
4. (уволнявам и ОСВОБОЖДАВАМ от служба) dismiss, discharge; remove from office
(временно) suspend
5. (опразвам) clear, vacate
ОСВОБОЖДАВАМ пътя от превозни средства clear the road of traffic
ОСВОБОЖДАВАМ стаята си/помещението vacate o.'s room/the premises
6. (на митница) clear (o.'s luggage etc.) (through the customs)
7. тех. release
8. хим. liberate. eliminate
ОСВОБОЖДАВАМ пари set money free
ОСВОБОЖДАВАМ блокирани авоари/английски лири release blocked assets/sterling
машините освобождават много работна ръка machinery dispenses with much labour
ОСВОБОЖДАВАМ ce free/liberate o.s. (of), get free (from); disengage o.s. (from)
(с чужда помощ) be set free
(отървавам се) get rid (of)
(отскубвам се) break loose/free, cut loose (from)
(овакантявам се) fall vacant
ОСВОБОЖДАВАМ се (отказвам се) от discard, jettison
ОСВОБОЖДАВАМ се от навици/предразсъдъци lay aside habits/prejudices
ОСВОБОЖДАВАМ се от влиянието на outgrow the influence of
ОСВОБОЖДАВАМ се от лошо предчувствие divest o.s. of a misgiving
не мога да се освободя от тая мисъл I cannot divest myself of/get rid of the idea
ОСВОБОЖДАВАМ се от излишно население discharge superfluous population
ОСВОБОЖДАВАМ се от бременност be delivered (of a child)

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.